Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 5

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 5

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - R-6, R-7 spotlight

Verstelbare spot in zwart gelakt metaal met rand in blank geanodiseerd aluminium. Geschikt voor attralux-, comptalux- en persglaslampen 100 en 150W. Wil men geen dure verspiegelde lampen gebruiken, maar een normale goedkope 100W gloeilamp, dan bestelle men bij dit armatuur het spiegeloptiek R-41 ad ƒ 8,50.

R-6 ƒ 22,-, ∅ 135 mm, met kogelscharnier voor wand- en plafondmontage.
R-7 ƒ 19,80, ∅ 135 mm, compleet met 80 cm snoer en zolderplaat.

Adjustable spot in black lacquered metal with edge in white anodised aluminum. Suitable for attralux, comptalux and pressed glass lamps 100 and 150W. If you do not want to use expensive mirrored lamps, but a normal cheap 100W incandescent lamp, you can order the R-41 mirror optics of this item at ƒ 8.50.

R-6 ƒ 22, -, ∅ 135 mm, with ball joint for wall and ceiling mounting.
R-7 ƒ 19.80, ∅ 135 mm, complete with 80 cm cord and ceiling plate.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Raat-ioneel = Rationeel - Raat = Comb = Rational - equivoke

Raat-ioneel = Rationeel

Veel eerder dan de mens verstond het bijenvolk wat raat-ioneel bouwen is. Hiervan getuigt niet alleen het rationele resultaat, maar vooral ook de werkwijze, waarbij elk lid van de korf het uiterste aan inspanning geeft om een collectief doel te bereiken. De Raak-organisatie is in luttele jaren uitgegroeid tot zo’n gonzende bijenkorf. Niet het gezoem van telefoons geeft ons deze vergelijking in de pen. Maar de Raak-werkwijze, waarbij de individuele creativiteit van eigen ontwerpers tot een collectief doel gebundeld wordt. Met andere woorden: Raak blijft ‘bij’. De Raak-ontwerpers voorvoelen de wensen die op licht-technisch gebied bij u leven en creëren nieuwe verlichtingsmogelijkheden. Uit de samenwerking van estheet en technicus, van poëet en practicus, worden keer op keer ontwerpen geboren waarin vorm en doelmatigheid vriendschap sloten.

Raat-ioneel = Rationeel – Raat = Comb = Rational – equivoke

Much earlier than humans, the bee population understood what comb/rational construction is. This testifies not only to the rational result, but especially to the way in which each member of the beehive gives the utmost effort to achieve a collective goal. The Raak organization has grown to such a buzzing beehive in a few years. Not the buzz of phones gives us this comparison. But the Raak method, in which the individual creativity of own designers is combined into a collective goal. In other words: Raak remains ‘bee’ (at). The Raak designers anticipate the wishes that you live with in the light technical field and create new lighting options. From the collaboration of esthete and technician, from poet and practitioner, designs are born time after time in which form and efficiency are made friends.

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - R-8, R-9 square ceiling lamp - flush mount

R-8 ƒ 35,- metalen plafonnier, 30 x 30 cm, in het midden afgesloten door een opaal glasruit.
Lamp 100W. Bovenrand of zwart of geel of duifgrijs.
R-9 ƒ 35,- inbouw armatuur, in het midden afgesloten door een opaal glasruit. Lamp 100 W.

1. Nico Kooy, 2. Jan Jaspers, 3. Ger Vos… 3 portretten, 3 Nederlandse namen die bewijzen dat Raak niet alleen importeert maar ook creëert. Te samen vormen deze drie de eigen ontwerpgroep van Raak. Een team van inventieve, jonge mensen dat regelmatig met nieuwe licht-trouvailles voor het voetlicht treed.

R-8 ƒ 35, – metal ceiling lamp, 30 x 30 cm, closed in the middle by an opal glass pane.
Lamp 100W. Top edge or black or yellow or pigeon grey.
R-9 ƒ 35, – recessed fitting, closed in the middle by an opal glass pane. Lamp 100 W.

1. Nico Kooy, 2. Jan Jaspers, 3. Ger Vos… 3 portraits, 3 Dutch names that prove that Raak not only imports but also creates. Together these three form the own design group of Raak. A team of inventive young people who regularly show off with new light trouvailles.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Wentelende zonnen - Rotating suns

Wentelende zonnen…

Collectief idee van Raak’s eigen ontwerpgroep: wentelende zonnewielen tegen of in het plafond.
Zonnen die het licht verstrooien en verspreiden tot alle hoeken.
Louvres van intens-wit nylon, dat geen stof aantrekt dus jarenlang intens-wit blijft. Gebaseerd op de eeuwige cirkel. Wentelwielen die speels en strak, vrij en verantwoord de hegemonie van vierkant en rechthoek doorbreken.

Rotating suns…

Collective idea of Raak’s own design group: revolving sun wheels against or in the ceiling.
Suns that scatter the light and spread it to all corners.
Louvres of intense white nylon, which attracts no dust, so stays intense white for years. Based on the eternal circle. Roll wheels that playfully and tightly, freely and responsibly break through the hegemony of square and rectangle.