Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Additional Catalogue 4 – 1958

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – cover

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Lichtbouwstenen - Light building blocks

Lichtbouwstenen  – Light building blocks 

Uitvoering:  – Implementation:

De musicus bouwt met klanken …, de
schrijver met woorden …, de architect met
minder vluchtige materialen: steen, hout,
beton en ijzer. Maar licht of verlichting
speelt in de constructieve gedachten van
een bouwmeester doorgaans niet mee. Wij
zochten daarom al lang naar lichtelementen,
die een organisch onderdeel van de
architectuur konden vormen: bouwstenen,
die meer zouden zijn dan alleen licht en vorm.

Raak biedt U nu een collectie ‘Licht-
bouwstenen’  welke ritme en beweging
brengen in het vlak van wand en plafond.
Met ontelbare mogelijkheden tot variatie
door hun verschillend decor en wisselende
geometrische vorm. Ideaal voor het uit-
drukken van de eigen persoonlijkheid…
van de eigen signatuur… Gerangschikt
tot een grillig of streng mozaïek zijn ze
onverbrekelijk verbonden met de totale
conceptie van het bouwwerk.

Raak-Lichtbouwstenen zijn ver-
vaardigd uit opaal zijdemat glas.
Geschikt zowel voor buiten- als
binnenmontage, volkomen water
en stof dicht. Het metalen huis,
waarin het glas water- en stofdicht
is opgesloten, wordt vervaardigd
uit aluminium gietwerk, voorzien
van een aardschroef en vele uit-
breekpoorten voor opbouwmon-
tage, inbouw- en  rijmontage.

The musician builds with sounds …, the
writer with words …, the architect with
less volatile materials: stone, wood,
concrete and iron. But usually, light or lighting
does not play in the constructive thoughts of
a master builder. We therefore searched for light
elements for a long time, 
which an organic part
of the 
architecture could form: building blocks,
which would be more than just light and form.

Raak now offers you a collection ‘Licht-
building blocks’ which rhythm and movement
bring in the plane of wall and ceiling.
With countless possibilities for variation
due to their different decor and changing
geometric shape. Ideal for the out
printing your own personality…
of the own signature… arranged
they are a whimsical or strict mosaic
unbreakably connected with the total
conception of the structure.

Raak-light building blocks are
made of opal satin glass.
Suitable for both outdoor and
inner assembly, complete water
and dustproof. The metal house,
in which the glass is water- and dust-proof
is locked up, is being manufactured
from aluminum castings,
equipped with a ground screw and many
break ports for surface mounting,
recessed and row assembly.

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Lichtbouwstenen C-1604, C-1605 wall lamps or flush mounts

Bouwsténen in de meest letterlijke zin. Klassieke vormen,
die zich op talloze manieren tot elementaire en dus zuivere patronen laten groeperen.

C-1604ƒ 27,30, lamp 40/60W. E 14.
Zeer fraai ook als verlicht huis- of kamernummer. Zie hiervoor pagina 11.
C-1605ƒ 44,85, met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek.
Verdër als C-1604.

Building stones in the most literal sense. Classic forms,
who group together into elementary and thus pure patterns in countless ways.

C-1604ƒ 27.30, lamp 40 / 60W. E 14.
Very nice also as illuminated house or room number. See page 11 for this.
C-1605ƒ 44.85, with black metal screen. Special colors on request.
Dissolve as C-1604. – price is in Dutch Guilder – 1 Guilder is +- 1/2e Euro/Dollar.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - page 4 - C-1608, C-1610 wall lamps or flush mounts

Het vlakke, ronde oppervlak contrasteert interessant met de sculptuur van de kartelrand, waarin donkere schaduwen elkaar afwisselen.

C-1608  ƒ 31,20, lamp 40/60W, E 14.
Ook interessant als plafonnier. Zie pagina 12.

C-1610 ƒ 38,20, met zwart metalen scherm
Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1608.

The flat, round surface contrasts interestingly with the sculpture of the serrated edge, in which dark shadows alternate.

C-1608 ƒ 31.20, lamp 40 / 60W, E 14.
Also interesting as a ceiling lamp. See page 12.

C-1610 ƒ 38.20, with black metal screen
Special colors on request. Furthermore, as C-1608.