Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Amsterdam Light Catalogue 8, 1968 – Page 1

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - designers

Nan Platvoet: Graphic artist, provides the typography and layout of all raak-publications
Arje Plas: The specialist of Raak architecture photos
Nico Kooy: Electro-technician and designer. Exhibition specialist
Maja Liisa Komulainen: architect and industrial designer. Distinguished at exhibitions in Paris, Brussels, Helsinki and Milan
Hermien Sneyders de Vogel: goldsmith – found herself a passion for ‘shining’ jewelry
Frank Ligtelijn: goldsmith designer
Ernst van Altena: poet-translator and spirit co-editor of raak catalogues
Ger Vos: lighting technician and optical specialist. Deputy director Raak
Li Helo: designer. Her French-Finnish origin is reflected in all her designs
Clim Meyer: architect – and generally aesthetic advisor of raak with the specialization ‘color’
Bertrand Balas: architect – decorator – which immediately throws an impression with his debut

The original language is Dutch

raak creative-team

collectie acht
niet het werk van één man,
maar van een groep.
het is hun werk en hun zwoegen,
het is hun filosofie
maar ook hun levensvreugde
een groep even verschillend van nationaliteit
als van beroep
maar samenwerkend
vanuit één gedachte
licht architectuur

Translated text

raak creative-team

collection eight
not the work of one man,
but from a group.
it is their work and their toil,
it is their philosophy
but also their joy of life
a group equally different from nationality
as of profession
but cooperating
from one thought
light architecture

1 Nan Platvoet,

Oldeholtpade
Graficus

Verzorgt de typografie en lay-out van alle raak-publicaties

Arje Plas

Amsterdam

De specialist van ràke architectuur foto’s

3 Nico Kooy

Huizen

Electro-technicus en ontwerper. Tentoonstellingsspecialist.

4 Maja Liisa Komulainen

Helsinki

Architecte en industrieel
ontwerpster
onderscheiden op exposities
in Parijs, Brussel, Helsinki
en Milaan

Hermien Sneyders de Vogel

Utrecht

edelsmid – ontdekte zichzelf
een passie voor ‘lichtende‘ sieraden

Frank Ligtelijn

Ellecom

edelsmid-ontwerper

Ernst van Altena

Landsmeer

dichter-vertaler en geestrijk
mede-redacteur van
raak-catalogi

8 Ger Vos

Aalsmeer

lichttechnicus en
optisch specialist
Adjunct directeur Raak

Li Helo

Las Palmas

ontwerpster
haar Frans-Finse afkomst
weerspiegelt zich in al haar ontwerpen

10 Olof Veltman

Amstelveen

fixeert alle raak-ontwerpen op de
gevoelige plaat

11 Clim Meyer

Amsterdam

architect – en algemeen esthetisch
adviseur van raak met als
specialisatie ‘kleur’

12 Bertrand Balas

Toulouse

architect – décorateur – die
met zijn debuut al meteen hoge ogen gooit

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 – 1968 – poem by Carel O. Lockhorn, president of the company

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - poem by Carel O. Lockhorn, president of the company

hierbij geeft raak

catalogus acht

collectie acht

revolutie acht

in uw handen

lichtende voorbeelden

lichtende bouwstenen

lichtarchitectuur

voor de achtste maal

verzamelden wij

van ver en van dichtbij

modellen die model staan

voor de verlichting van morgen

hereby gives raak

catalog eight

collection eight

revolution eight

in your hands

shining examples

shining building blocks

light architecture

for the eighth time

we collected

from far and up close

models that are model

for the lighting of tomorrow

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968

[the_ad id=”72386″]

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 – 1968 – index

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - index

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 – 1968Raak C-1800 Wall Lamp

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Raak C-1800 Wall Lamp