Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Raak Catalogue 5, 1962 – page 1

Raak Catalogue 5, 1962

Raak Catalogue 5, 1962

The original language is Dutch

Ideeën team

Goede ideeën vallen zomaar uit de lucht of worden pas na veel geestelijke inspanning geboren. Briljante ideeën komen eerst tevoorschijn uit de botsing der meningen van meerdere creatieve mensen.

Om die “botsing der meningen” te stimuleren riep raak zijn ideeën-team in het leven.

Een hechte gemeenschap van creatieve krachten met ieder een zeer eigen kijk op de verlichtingskunst. Een beeldhouwer naast een graficus… Een geraffineerd technicus tegenover een precieus edelsmid. Dit team is het kloppend hart van raak: de bron van de lichtkunst voor nu en morgen.

Translated text

Ideas team

Good ideas just fall from the sky or are only born after much spiritual effort. Brilliant ideas first emerge from the clash of opinions of several creative people.

To stimulate this “clash of opinions”, the Raak ideas-team came into being.

A close community of creative forces, each with their own unique view on lighting art. A sculptor next to a graphic artist … A sophisticated technician in front of a precision goldsmith. This team is the beating heart of Raak: the source of light art for now and tomorrow.

1 Nan Platvoet,

Blaricum. Graficus.

Verzorgde de typografie en lay-out van deze catalogus. Algemeen esthetisch directeur van Raak.

2 Nanny Still-Mackinney,

Brussel. Industrieel ontwerpster. Onderscheiden op de Triënnale van Milaan.

3 Nico Kooy,
Electro-technicus en begaafd constructeur. Tentoonstellingsspecialist.

4 Frank Ligtelijn,

Amsterdam. Edelsmid-ontwerper

5 Jan Jaspers Fayer,

Californië. Pottenbakker, schilder en industrieel ontwerper.

6 Ger Vos,

Amsterdam. Lichttechnicus en optisch specialist. Adjunct directeur Raak

7 Tapio Wirkkala,
Graficus, beeldhouwer, glaskunstenaar en architect.

8 Ru Melchers,

Amsterdam. Het fotografisch oog van het team.

1 Nan Platvoet,

Blaricum. Graphic artist.

Cared for the typography and layout of this catalog. General aesthetic director of Raak.

2 Nanny Still-Mackinney,

Brussels. Industrial designer. Awarded at the Milan Triennale.

3 Nico Kooy,
Electro-technician and gifted constructor. Exhibition specialist.

4 Frank Ligtelijn,

Amsterdam. Goldsmith designer

5 Jan Jaspers Fayer,

California. Potter, painter and industrial designer.

6 Ger Vos,

Amsterdam. Light technician and optical specialist. Deputy director Raak

7 Tapio Wirkkala,
Graphic artist, sculptor, glass artist and architect.

8 Ru Melchers,

Amsterdam. The photographic eye of the team.

Raak B-1015, B-1016, B-1017 Pendant Lamp

Raak Catalogue 5, 1962 - Raak B-1015, B-1016, B-1017 Pendant Lamp

Raak R-202/H, R208, R208/S, R-1, R-1S Pendant Lamp

Raak Catalogue 5, 1962 - Raak R-202/H, R208, R208/S, R-1, R-1S Pendant Lamp

Raak Pendant Lamps R-7, R-7/S, R-7/Rail, R-7/S Rail, B-1012

Raak Catalogue 5, 1962 - Raak Pendant Lamps R-7, R-7/S, R-7/Rail, R-7/S Rail, B-1012

Raak Pendant Lamp B-1033, C-1590

Raak Catalogue 5, 1962 - Raak Pendant Lamp B-1033, C-1590

[the_ad id=”72386″]

Raak Pendant Lamp B-1017/H

Raak Catalogue 5, 1962 - Raak Pendant Lamp B-1017/H

Raak Pendant Lamp B-1011, B-1011/Rail

Raak Catalogue 5, 1962 - Raak Pendant Lamp B-1011, B-1011/Rail