Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 4

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 4

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1606, C-1608, C-1614, C-1616 flush mounts - wall lamps

C-1606 ƒ 38,20, lamp 40/60 W, E14. Zie verder pagina 7.
C-1608 ƒ 31,20, lamp 40/60W, E14. Zie verder pagina 4.
C-1614 ƒ 41,85, lamp 40/60 w, E27. Zie verder pagina 6.
C-1616 ƒ 50,70, lamp 75/100W, E27. Zie verder pagina 8.

C-1606 ƒ 38.20, lamp 40/60 W, E14. See also page 7.
C-1608 ƒ 31.20, lamp 40 / 60W, E14. See also page 4.
C-1614 ƒ 41.85, lamp 40/60 w, E27. See also page 6.
C-1616 ƒ50.70, lamp 75 / 100W, E27. See also page 8.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Licht - Kogels, light bullets model R-4 recessed flush mount

Licht-Kogels

Kogelronde bolspots waaruit het licht op ons toe ‘rolt’. Hun rolronde vorm kan inspiratiebron zijn voor vele nieuwe toepassingen. Overal waar een spot in het zicht geplaatst moet worden, biedt een bolspot vaak een interessante oplossing: bij etalageverlichting, toonbankverlichting, als downlight laag boven tafel. Elk type is er in zwart, wit of glanzend goud.

Verstelbaar inbouwarmatuur met verbluffend grote draaiingshoek, n.l. 70°. Hiermede kan men zelfs in ondiepe etalages tot hoog op de achterwand projecteren. Voor toe te passen lamptypes, zie pag. 15.

R-4 ƒ 24,80, witte rand met zwarte of witte of gouden bol.

Light-Bullets

Spherical ball spots from which the light ‘rolls’ on us. Their role-round form can be a source of inspiration for many new applications. Wherever a spot has to be placed in view, a bulb spot often offers an interesting solution: with shop window lighting, counter lighting, as a downlight low above the table. Every type is available in black, white or shiny gold.

Adjustable recessed luminaire with an amazingly large angle of rotation, ie. 70 °. With this, one can even project into the back wall in shallow shop windows. For lamp types to be used, see p. 15.

R-4 ƒ 24.80, white border with black or white or golden ball.

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Bolspots - ball spotlights - R-1, R-2, R-3

De bolspots R-1, R-2, R-3 en R-4 zijn geschikt voor attralux-, comptalux- en persglaslampen 100 en 150W. Wil men geen dure verspiegelde lampen gebruiken, maar een normale, goedkope 100 W gloeilamp, dan bestelle men bij dit armatuur het spiegeloptiek R-41 ad ƒ 8,50. Het armatuur R-1 zal echter meestal zonder meer met een normale gloeilamp 60W tot 100W worden uitgerust, laaghangend als een downlight boven tafel of toonbank.

R-1 ƒ 24,80, ∅ 18 cm, uitgevoerd met 150 cm snoer en zolderplaat. Kleur zwart of wit of goud.

R-2 ƒ 24,80, ∅ 18 cm, verstelbaar gemonteerd aan starre pendelbuis 55 cm. Kleur zwart of wit of goud.

R-3 ƒ 24,80, ∅ 18 cm, ligt los en geheel verstelbaar op wit metalen voet, compleet met 150 cm snoer en stekker. Kleur zwart of wit of goud.

The bulb spots R-1, R-2, R-3 and R-4 are suitable for attralux, comptalux and pressed glass lamps 100 and 150W. If you do not want to use expensive mirrored lamps, but a normal, cheap 100 W incandescent bulb, you can order the R-41 mirror optic of ƒ 8.50 with this luminaire. However, the luminaire R-1 will usually be equipped with a normal incandescent lamp 60W to 100W, low hanging as a downlight above the table or counter.

R-1 ƒ 24.80, ∅ 18 cm, executed with 150 cm cord and canopy. Color black or white or gold.

R-2 ƒ 24.80, ∅ 18 cm, adjustable mounted on rigid pendulum tube 55 cm. Color black or white or gold.

R-3 ƒ 24.80, ∅ 18 cm, is loose and fully adjustable on white metal base, complete with 150 cm cord and plug. Color black or white or gold.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - 18.000 Candela Spotlight R-13

18.000 Candela

een spot met dubbel – optiek

Een fascinerende opgave was het ontwikkelen van de R-13. De eis: een spot, die in een sterk verlichte etalage toch nog duidelijk een accent kon projecteren. En dan niet op 24V basis, met transformator, maar gewoon op basis van 220V.
De spot R-13 ontstond uit team-work van onze optiek specialisten en onze gereedschapsmakerij: enerzijds een geraffineerde ‘dubbel-optiek’ theorie, anderzijds de realisatie van moeilijke en uiterst nauwkeurige matrijzen.

Kenmerken van spot R-13:
a. een priemende bundel van 18.000 candela.
b. als basis een normale goedkope 100W lamp, 220 V, met HELDERE ballon, E 27. Prijs slechts ƒ 0,90. 1000 branduren.
c. geen hinderlijke verblinding door de gloeilamp, dankzij het dubbel-optiek.

R-13 1-lichts ƒ 26,50 compleet met dubbel spiegeloptiek.

R-13/VO ƒ 98,-, als 3-lichts armatuur op voetstatief, lengte 100 cm, compleet met 150 cm snoer en stekker.

R-13/W ƒ 98,- als 3-lichts armatuur voor wand- of plafondmontage, lengte 100 cm, compleet met 150 cm snoer en stekker.

18,000 Candela

a spot with double optics

A fascinating task was the development of the R-13. The requirement: a spot that could clearly project an accent in a strongly illuminated shop window. And not on a 24V basis, with transformer, but just based on 220V.
The spot R-13 was created from team-work of our opticians and our toolmaking: on the one hand a refined ‘double-optics’ theory, on the other hand the realization of difficult and extremely accurate molds.

Characteristics of spot R-13:
a. a piercing bundle of 18,000 candelas.
b. as base a normal cheap 100W lamp, 220 V, with BRIGHT balloon, E 27. Price only ƒ 0.90. 1000 hours of operation.
c. no annoying glare through the light bulb, thanks to the double optic.

R-13 1-light ƒ 26.50 complete with double mirror optic.

R-13/VO ƒ 98, -, as a 3-light fixture on foot stand, length 100 cm, complete with 150 cm cord and plug.

R-13/W ƒ 98, – as 3-light luminaire for wall or ceiling mounting, length 100 cm, complete with 150 cm cord and plug.