Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 3

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 3

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1618 , C-1619 wall lamps, flush mounts

Lichtende bouwtegel met een pyramide-oppervlak, verdeeld in tal van kleine naar binnen gekeerde pyramides. In combinatie, maar ook in solitaire toepassing boeiend te benutten.

C-1618 ƒ 46,80,- lamp 751100 W, E 27. Ook interessant als plafonnier. Zie pagina 12.

C-1619 ƒ 56, 15,- met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1618 .

Luminescent building tile with a pyramid surface, divided into numerous small inward facing pyramids. Can be used in combination, but also in solitary application.

C-1618  ƒ 46,80, – lamp 751100 W, E 27. Also interesting as a ceiling lamp. See page 12.

C-1619 ƒ 56, 15, – with black metal screen. Special colors on request. Continue as C-1618. ƒ = NLG, Dutch guilder. 1 ƒ = +- 1/2e euro/dollar

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C1620, C-1621, C-1622 wall lamps

C-1620 ƒ 46,80, lamp 75/1OOW, E 27

C-1621 ƒ 58,50, met zwart metalen scherm.
Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1620.

C-1622 ƒ 55,40, een kostelijke buitenlantaarn met zwart metalen luifel.
Verder als C-1620.

C-1620 ƒ 46.80, lamp 75 / 100W, E 27

C-1621 ƒ 58.50, with black metal screen.
Special colors on request. Furthermore as C-1620.

C-1622 ƒ 55.40, a precious outdoor lantern with black metal awning.
Furthermore as C-1620.

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4. C-1540, C-1604 wall lamps with numbers

C-1540 ƒ 17,45, 21 x 20 cm, lamp 40/60W, E27, afmetingen 21 x 20 cm, sprong 14 cm.
Méérprijs voor inbranden van 1, 2 of 3 cijfers ƒ 3,-, ƒ 4,80 of ƒ 6,80.

C-1604 ƒ 27,30 door meerdere armaturen te combineren kan men elk gewenst nummer vormen.
Nauwkeurige gegevens over het armatuur op pagina 3. Meerprijs voor ingebrande cijfers ƒ 3,-.

C-1540 ƒ 17.45, 21 x 20 cm, lamp 40 / 60W, E27, dimensions 21 x 20 cm, jump 14 cm.
Additional price for burning in 1, 2 or 3 digits ƒ 3, -, ƒ 4.80 or ƒ 6.80.

C-1604 ƒ 27.30 by combining several luminaires, one can form any desired number.
Accurate information about the luminaire on page 3. Additional charge for burn-in numbers ƒ 3, -.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1612, C-1618 Flush mounts

C-1612 ƒ 38,20, lamp 40/60W, E14. Zie verder pagina 5.

C-1618 ƒ 46,80, 75/100W, E27. Zie verder pagina 9.

C-1612 ƒ 38.20, lamp 40 / 60W, E14. See also page 5.

C-1618 ƒ 46.80, 75 / 100W, E27. See also page 9.