Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 2

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 2

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C1612 wall lamp - flush mount

Een symbolische vorm: de zeshoek. Aaneen te rijgen tot een bekoorlijke bijenraat van licht, die wand of zoldering in een nieuw licht stelt…

C-1612 ƒ 38,20 lamp 40/60W, E14
Bijzonder fraai, ook als plafonnier. Zie pagina 13.
C-1613 ƒ 46,80, met zwart metalen scherm
Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1612.

A symbolic form: the hexagon. To string together into a charming bee-light, which illuminates a wall or ceiling in a new light …

C-1612 ƒ 38.20 lamp 40 / 60W, E14
Particularly beautiful, also as a ceiling lamp. See page 13.
C-1613 ƒ 46.80, with black metal screen
Special colors on request. Furthermore, as C-1612.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 C-1614, C-1615 wall lamp or flush mount hexagon

Nogmaals de zeshoek … nogmaals de bijencel. Maar door lineaire decoratie van het glas ontstaat hier een subtiel spel van licht en schaduw, dat de illusie geeft van markant reliëf werk.

C-1614 ƒ 41,85, lamp 40/60 W. E 27. Interessant ook als plafonnier. Zie pagina 13.
C-1615 ƒ 55,75, met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1614.

Again the hexagon… again the bee cell. But by linear decoration of the glass, a subtle play of light and shadow arises here, which gives the illusion of striking relief work.

C-1614 ƒ 41,85, lamp 40/60 W. E 27. Interesting also as a ceiling lamp. See page 13.
C-1615 ƒ 55.75, with black metal screen. Special colors on request. Furthermore, as C-1614.

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1606, C-1607 wall lamp or flush mount

Kleine binnenwaarts gerichte pyramiden brengen warmte in het koele glasoppervlak.

C-1606 ƒ 38,20, lamp 4(l/60 W, E 14.  Ook als plafonnier zeer fraai. Zie pagina 13.
C-1607 ƒ 42,90, met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1606.

Small inwardly directed pyramids bring heat into the cool glass surface.

C-1606 ƒ 38.20, lamp 4 (l / 60 W, E 14. Also very nice as a ceiling lamp, see page 13.
C-1607 ƒ 42.90, with black metal screen. Special colors on request. Furthermore, as C-1606. – ( 1 guilder is +- 1/2e of a euro/dollar)

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1616, C-1617 wall lamp or flush mount

Blij-stralende discus als een kleine zomerzon. door Uitgediept tot een bas-reliëf, waardoor een interessant schaduwspel ontstaat.

C-1616 ƒ 50,70,- lamp 75/100 W, E 27. Ook boeiend als plafonnier. Zie pagina 13.
C-1617 ƒ 62,- met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1616.

Joyful-shining discus like a small summer sun. by deepened to a bas-relief, creating an interesting shadow play.

C-1616  ƒ 50.70, – lamp 75/100 W, E 27. Also fascinating as a ceiling lamp. See page 13.
C-1617   ƒ 62, – with black metal screen. Special colors on request. Furthermore as C-1616.