Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 10

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 10

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Kristallen - Crystals - B-1173, B-1174 pendant lamps

kristallen

Flonkerende glaskristallen vangen en kaatsen en kleuren het licht. Banen flitsende glaspyramiden volgens een nieuwe techniek aangebracht op helder glas. Licht, in duizendvoudige schittering, als een inspirerend symbool van feest, vreugde en tintelende blijdschap.

B-1173 ƒ 56,50, ∅ 27 cm, hoogte 39 cm, heldere gloeilamp 100/150W. Helder glas bezet met banen flonkerende glaspyramiden.

B-1174 ƒ 28,30, ∅ 20 cm, hoogte 25 cm, lamp 75/100W, helder. Zelfde kristaluitvoering als B-1173.

Glaskristallen vangen en kaatsen en kleuren het licht.

crystals

Glimmering glass crystals catch and bounce and color the light. Striped flashing glass pyramids using a new technique applied to clear glass. Light, in a thousand glimpses, as an inspiring symbol of celebration, joy and tingling joy.

B-1173 ƒ 56.50, ∅ 27 cm, height 39 cm, bright light bulb 100 / 150W. Clear glass set with circling sparkling glass pyramids.

B-1174 ƒ 28.30, ∅ 20 cm, height 25 cm, lamp 75 / 100W, clear. Same crystal design as B-1173.

Glass crystals catch and bounce and color the light.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - D-2003 Floor lamp - Design Jan Jaspers. D-2041, D-2040 table lamps

D-2003  Jan Jaspers uit de Raak ontwerpgroep ontwierp deze leeslamp, welke verrast door zijn zuivere, bijna grafische vormgeving. De lamp is in hoogte verstelbaar van 90 tot 125 cm, maar tevens is de reflector naar alle richtingen draaibaar en kan dienst doen als indirecte verlichting of als gordijn- of wandverlichting. Zie de bovenstaande detailfoto’s. Verchroomd statief met parelgrijze kap, compleet met 2,5 meter snoer. Gloeilamp 100W. Prijs ƒ 78,-.

D-2041, D-2040 table lamps.

D-2041 een lamp van een voorname schoonheid: transparant Fins bergglas met een opaal binnencylinder. Het bergglas is naar keuze: helder, rookkleur, grijsblauw of barnsteen geel.

Lamp 75/100W. Hoogte 42 cm, ∅ 19 cm. Prijs ƒ 45,

D-2040 origineel als ontwerp maar ook als glastechnische prestatie. Deze kleine tafellamp bestaat uit één enkele glazen vorm, welke deels uit opaalglas en deels uit helder glas met opaal strepen bestaat. De gloeilamp 40W, E 14 hangt onzichtbaar in het glas. Hoogte 28 cm ∅ 13 cm. Prijs ƒ 23,- .

D-2003  Jan Jaspers from the Raak design group designed this reading lamp, which surprises by its pure, almost graphic design. The lamp is height-adjustable from 90 to 125 cm, but the reflector can also be rotated in all directions and can serve as indirect lighting or as curtain or wall lighting. See the detailed photos above. Chrome plated tripod with pearl grey shade, complete with 2.5 meter cord. Light bulb 100W. Price ƒ 78, -.

D-2041, D-2040 table lamps.

D-2041 a lamp of a distinguished beauty: transparent Finnish glass with an opal inner cylinder. The mountain glass is optional: clear, smoke color, grey blue or amber yellow.
Lamp 75 / 100W. Height 42 cm, ∅ 19 cm. Price ƒ 45,

D-2040 original as design but also as glass technical performance. This small table lamp consists of a single glass shape, which consists partly of opal glass and partly of clear glass with opal stripes. The 40W, E 14 light bulb hangs invisibly in the glass. Height 28 cm ∅ 13 cm. Price ƒ 23, -.

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Raak Globe Floor Lamp D-2000

D-2000 indirecte verlichting, leesverlichting, aanstraling van wanden of het ,,uitspotten” van een bepaald voorwerp – al deze mogelijkheden bracht Frank Ligtelijn in de lamp D-2000 samen. Frank Ligtelijn, een jonge edelsmid, is een van de nieuwe Raak medewerkers van wiens hand wij binnenkort nog meer ontwerpen hopen te tonen.

D-2000: een verchroomd statief in hoogte verstelbaar van 125 tot 165 cm draagt een transparant grijs-violette glasbol, waarin een reflector is opgenomen. De bol, ∅ 25 cm, is in elke richting draaibaar. Normale gloeilamp 100W en eventueel voor spotten een verspiegelde gloeilamp 100W. Prijs ƒ 95,-.

D-2000 indirect lighting, reading lighting, irradiation of walls or “highlighting” of a certain object – Frank Ligtelijn brought all these possibilities together in the D-2000 lamp. Frank Ligtelijn, a young goldsmith, is one of the new Raak employees of whom we hope to show more designs soon.

D-2000: a chrome-plated tripod adjustable in height from 125 to 165 cm carries a transparent grey-violet glass bulb in which a reflector is incorporated. The sphere, ∅ 25 cm, can be rotated in any direction. Normal light bulb 100W and possibly for spotting a mirrored light bulb 100W. Price ƒ 95, -.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Sphere pendant lamp - B-1151

Sphere

Sphere, een bol uit transparant, barnsteengeel plexiglas. Een zwart metalen cylinder, die door perforatiegaatjes kleine sterren laat twinkelen. Sterren die weerkaatsen binnen de glanzend-grote bol. Een lichtfeest voor theaters, restaurants, winkels, entrees én in moderne woninginterieurs.

B-1151 ƒ 145,-. ∅ 45 cm, hoogte 35 cm, gloeilamp 100W.

Sphere

Sphere, a globe made of transparent, amber yellow plexiglass. A black metal cylinder that lets little stars twinkle through perforation holes. Stars that reflect within the glossy-large sphere. A light festival for theaters, restaurants, shops, entrances and in modern home interiors.

B-1151 ƒ 145.-. ∅ 45 cm, height 35 cm, light bulb 100W.

In later catalogues the name Sphere changed into Orbiter and later on also Roger! was used. More info over here on Vintageinfo.

This is the last page of this catalogue.
ƒ = NLG, Dutch guilder. 1 ƒ = +- 1/2e euro/dollar