Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 9

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 9

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - B-1169 Pendant lamps - design Hans Müller

als een lichtend teken…

(ontwerp Hans Müller)

B-1169 ∅ 27 cm, hoogte 34 cm, lamp 75/ 100W
B-1169 opaal zijdemat 1 lichts. -ƒ 32,-
B-1169/3 opaal zijdemat 3 lichts. – ƒ 98,-

B-1169 grijsviolet 1 lichts. – ƒ 39,-
B-1169/3 grijsviolet 3 lichts. – ƒ 119,-

B-1169 robijnrood 1 lichts. – ƒ 49,-
B-1169/3 robijnrood 3 lichts. – ƒ 149,-

as a shining sign…

(design Hans Müller)

B-1169 ∅ 27 cm, height 34 cm, lamp 75 / 100W
B-1169 opal satin matt 1 light. -ƒ 32, –
B-1169/3 opal silk matt 3 light. – ƒ 98, –

B-1169 grey violet 1 light. – NLG 39, –
B-1169/3 grey violet 3 light. – ƒ 119, –

B-1169 ruby red 1 light. – ƒ 49, –
B-1169/3 ruby red 3 lights. – ƒ 149, –

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Finland - Tapio Wirkkala lamps

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Finland - Tapio Wirkkala lamps 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B

Finland…

een ver oord van bemoste toendra’s, staalblauwe meren, heldere vrieskoude en onherbergzaam bergland… Een noordelijk land waar een onbegrijpelijke taal gesproken wordt. Voor Raak is Finland echter ook het moederland van de internationaal befaamde graficus/ beeldhouwer/ glaskunstenaar Tapio Wirkkala. In zijn ontwerpen verenigt deze ware artist de uitersten van zijn wezen. Ronde, zachte vormen combineert hij met scherpe, harde lijnen. Dromerige, transparante tinten en helder stralend wit brengt hij in één ontwerp tezamen. Zijn ontwerpen worden verwerkelijkt door de finse glashütte Iittala. Al zijn glazen droombeelden zijn dan ook gesigneerd. In 1960 wijden twee Nederlandse musea exposities aan het vrije werk van Tapio Wirkkala. In deze catalogus wijdt Raak een permanente expositie aan Wirkkala’s bijdragen tot de gebonden kunsten: zijn onnavolgbare glazen en vazen voor moderne interieurverlichting.

B-1160/1162, ƒ 39,- 100W, hoogte 20cm, ∅ 19cm

B-1160/1163, ƒ 39,- 75W, hoogte 34 cm, ∅ 19 cm

B-1160/1164, ƒ 32,- 75W, hoogte 20 cm. ∅ 19 cm

B-1161/1162, ƒ 49,- 100W, hoogte 34 cm, ∅ 19 cm

B-1161/1166, ƒ 59,- 100W, hoogte 34cm, ∅ 19cm

B-1161/1163, ƒ 49,- 75W, hoogte 34 cm, ∅ 19 cm

Kleuren: binnenglas opaal zijdemat, buitenmantel naar keus helder, of barnsteengeel, of blauwgroen, of rookkleur.

Finland…


a verge of mossy tundra, steel blue lakes, clear freezing cold and inhospitable mountain land … A northern country where an incomprehensible language is spoken. For Raak, Finland is also the motherland of the internationally renowned graphic artist / sculptor / glass artist Tapio Wirkkala. In his designs, this true artist unites the extremes of his being. He combines round, soft shapes with sharp, hard lines. He brings dreamy, transparent shades and bright, radiant white together in one design. His designs are realized by the Finnish glashütte Iittala. All his glass dreams are signed. In 1960 two Dutch museums dedicate exhibitions to the free work of Tapio Wirkkala. In this catalog Raak dedicates a permanent exhibition to Wirkkala’s contributions to the bound arts: his inimitable glasses and vases for modern interior lighting.

B-1160/1162, ƒ 39, – 100W, height 20cm, ∅ 19cm

B-1160/1163, ƒ 39, – 75W, height 34 cm, ∅ 19 cm

B-1160/1164, ƒ 32, – 75W, height 20 cm. ∅ 19 cm

B-1161/1162, ƒ 49, – 100W, height 34 cm, ∅ 19 cm

B-1161/1166, ƒ 59, – 100W, height 34cm, ∅ 19cm

B-1161/1163, ƒ 49, – 75W, height 34 cm, ∅ 19 cm

Colors: inner glass opal satin, outer casing of choice clear, or amber, or blue-green, or smoke color.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Sculptuur glas - Sculpture glass - B-1170, B-1171, B-1172, B-1148 Pendant lamps

Sculptuur glas

B-1170 ƒ 48,-. ∅ 36 cm, lamp 100/150W. Helder glas met een kostelijke opaal weefstructuur. Zie detailfoto.

B-1171 ƒ 39,-. Afmetingen als B-1170, echter opaal zijdemat glas.

B-1 172 ƒ 23,35. ∅ 23 cm, hoogte 29 cm, lamp 100W. Opaal zijdemat glas met sculptuur decoratie.

B-1148 ƒ 29,50. ∅ 14 cm, hoogte 40 cm, lamp 100W. Opaal zijdemat glas met decor in haut-reliëf.

Sculpture glass


B-1170 ƒ 48.-. ∅ 36 cm, lamp 100 / 150W. Clear glass with a precious opal weaving structure. See detail photo.

B-1171 ƒ 39.-. Dimensions as B-1170, however opal satin glass.

B-1 172 ƒ 23.35. ∅ 23 cm, height 29 cm, lamp 100W. Opal silk matt glass with sculpture decoration.

B-1148 ƒ 29.50. ∅ 14 cm, height 40 cm, lamp 100W. Opal satin glass with decor in high relief.