Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 7

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 7

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - FO-3050 - Fluorescent ceiling lamp/flush mount - Met plexiglas kap - With plexiglass hood

Met plexiglas kap

F0-3050/120 1 x 20W incl. ƒ 68, F0-3050/140 1 x 40W ind. ƒ 89,-
F0-3050/121 1 x 20W cap. ƒ 78, F0-3050/141 1 x 40W cap. ƒ 105,
F0-3050/220 2 x 20W incl. ƒ 88, F0-3050/165 1 x 65W incl. ƒ 110,-
F0-3050/221 2 x 20W cap. ƒ105, F0-3050/166 1 x 65W cap. ƒ 127,-

With plexiglass lampshade

F0-3050/120 1 x 20W incl. ƒ 68, F0-3050/140 1 x 40W ind. ƒ 89, –
F0-3050/121 1 x 20W cap. ƒ 78, F0-3050/141 1 x 40W cap. ƒ 105,
F0-3050/220 2 x 20W incl. 88, F0-3050/165 1 x 65W incl. ƒ 110, –
F0-3050/221 2 x 20W cap. ƒ105, F0-3050/166 1 x 65W cap. ƒ 127, –

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - F-3045, F-3046 fluorescent wall lamps

Voor het aanstralen van wanden in winkels, bibliotheken, musea en woonhuizen. Voor het gelijkmatig uitlichten van wandkasten, boekenrekken, gordijnen, kunstexposities en schoolborden. Een armatuur met een ‘grafische’ vormgeving. Wordt standaard geleverd als plafondarmatuur. Pendels op verzoek. Witte reflector met antraciet bovenbouw.

Uitvoering voor gloeilampen:
F-3045/G4, lengte 124 cm, 4 gloeilampen 60/75W, ƒ 42,
F-3045/G6, lengte 154 cm, 6 gloeilampen 60/75W, ƒ 48,
Méérprijs voor 2 witgelakte pendels 55 cm ƒ 12,-.
Andere lengtes op bestelling.

Uitvoering voor fluorescentielamp, compleet met voorschakelapparatuur:
F-3045/140, lengte 124 cm, 1 x 40W ind. ƒ 55,-
F-3045/141, lengte 124 cm, 1 x 40W cap. ƒ 65,-
F-3045/ 165, lengte 154 cm, 1 x 65W incl. ƒ 69,-
F-3045/166, lengte 154 cm, 1 x 65W cap. ƒ 84,-
Meerprijs voor 2 witgelakte pendels 55 cm ƒ 12,-. Andere lengtes op bestelling.

Decoratief koofwandlicht voor entrees, gangen, restaurants en winkels. In zalen en theaters zeer fraai als koofverlichting in rijmontage. Ook verticaal interessant toe te passen. Compleet met voorschakelapparatuur voor een fluorescentielamp. Sprong 13 cm.

F-3046/120 1 x 20W ind. F 55,-
F-3046/121 1 x 20W cap. F 65,-
F-3046/140 1 x 40W ind. F 59,-
F-3046/141 1 x 40 W cap. F 69,-

For illuminating walls in shops, libraries, museums and residences. For evenly lighting wall cabinets, bookshelves, curtains, art exhibitions and blackboards. A luminaire with a ‘graphic’ design. Comes standard as ceiling fixture. Pendants on request. White reflector with anthracite superstructure.

Execution for incandescent lamps:
F-3045/G4, length 124 cm, 4 light bulbs 60 / 75W, ƒ 42,
F-3045/G6, length 154 cm, 6 light bulbs 60 / 75W, ƒ 48,
Additional price for 2 white lacquered pendants 55 cm ƒ 12, -.
Other lengths on order.

Design for fluorescent lamp, complete with ballast equipment:
F-3045/140, length 124 cm, 1 x 40W ind. ƒ 55, –
F-3045/141, length 124 cm, 1 x 40W cap. ƒ 65, –
F-3045/165, length 154 cm, 1 x 65W incl. ƒ 69, –
F-3045/166, length 154 cm, 1 x 65W cap. ƒ 84, –
Additional price for 2 white lacquered shuttles 55 cm ƒ 12, -. Other lengths on order.

Decorative cove wall light for entrances, corridors, restaurants and shops. In halls and theaters very nice as cove lighting in row assembly. Can also be applied vertically. Complete with ballast equipment for a fluorescent lamp. Distance 13 cm.

F-3046/120 1 x 20W ind. ƒ 55, –
F-3046/121 1 x 20W cap. ƒ 65, –
F-3046/140 1 x 40W ind. ƒ 59, –
F-3046/141 1 x 40 W cap. ƒ 69, –

[the_ad id=”72386″]

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Lichtkubus R-30, R32 - Light cube

Lichtkubus

Kubussen sluiten zich volmaakt aan bij de schaal van de hedendaagse architectuur. Bij ritmische toepassing maken deze volstrekt functionele armaturen een plezierig zakelijke indruk. Daar de kubussen voorzien zijn van een spiegeloptiek met hoge reflectiewaarde, geven ze ook in hoge ruimten meer dan voldoende licht op werkhoogte.

R-30 ƒ 22,- afm. 10 x 10 x 16 cm, zwart of wit, kogellamp 40W, E 14, compleet met spiegeloptiek.

R-32 ƒ 28,- afm. 12 x 12 x 19 cm, zwart of wit, lamp tot 100W, compleet met speigeloptiek.

Light cube

Cubes perfectly align with the scale of contemporary architecture. With rhythmic application, these completely functional luminaires make a pleasant business impression. Since the cubes are provided with a mirror optic with a high reflection value, they also provide more than enough light at working height in high rooms.

R-30 ƒ 22, – dim. 10 x 10 x 16 cm, black or white, ball lamp 40W, E 14, complete with mirror optics.

R-32 ƒ 28, – dim. 12 x 12 x 19 cm, black or white, lamp up to 100W, complete with mirror optics.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Hout uit Zweden - Hans Agne Jacobson B-1158

Hout uit Zweden

Hout, een geurig materiaal. Hout, een romantisch materiaal. Hout, een materiaal dat zich steeds opnieuw laat ontdekken. In deze tijd nieuw van voorgespannen beton dreigt het eeuwenoude hout tot bekisting gedegradeerd te worden… Stop, zegt Agne Jacobson. Hout krijgt van mij een toepassing!

En Agne Jacobson gaf het hout alweer een nieuw bestaansrecht.
Agne Jacobson kromde en plooide en spande het grenen fineer met de grillige nerven. Onder zijn vindingrijke vingers ontstonden daarbij de decoratieve tonnetjes en kuipjes die hij vervolgens vol licht goot. Hout als verlichtingsornament is uniek. Want hout brengt karakter en persoonlijkheid mee.

Hans Agne Jacobson
Wood from Sweden

Wood, a fragrant material. Wood, a romantic material. Wood, a material that can be rediscovered over and over again. In this time new of prestressed concrete threatens the ancient wood to be demolished to formwork … Stop, says Agne Jacobson. Wood gets an application from me!

And Agne Jacobson gave the wood a new raison d’être.
Agne Jacobson bent and crimped and tightened the pine veneer with the capricious veins. Under his imaginative fingers the decorative barrels and tubs were created, which he then poured full of light. Wood as a lighting ornament is unique. Because wood brings character and personality.

Hans Agne Jacobson