Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Raak Catalogue 11, 1978 – page 33

Raak Dwergspots Spot Lights (dwarf spot)
A-167.000, A-167.001

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Dwergspots Spot Lights (dwarf spot) A-167.000, A-167.001

Raak Tubular Spot Lights
A-183.000, A-183.001, A-182.000, A-182.001

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Tubular Spot Lights A-183.000, A-183.001, A-182.000, A-182.001

Raak Functional Spot Lights
C-1524.14, C-1524.16, P-1365.00

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Functional Spot Lights C-1524.14, C-1524.16, P-1365.00

Raak Magnet-spot Spot Lights
C-1502.14, C-1502.15, C-1502.16

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Magnet-spot Spot Lights C-1502.14, C-1502.15, C-1502.16

[the_ad id=”21516″]

Raak Sphere Spot Lights
A-55.110, A-55.140, A-55.160, A-55-111, A-55.141, A-55.161, A-55.118, A-55.148, A-55.168, A-55.119, A-55.149, A-55.169

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Sphere Spot Lights A-55.110, A-55.140, A-55.160, A-55-111, A-55.141, A-55.161, A-55.118, A-55.148, A-55.168, A-55.119, A-55.149, A-55.169

Raak Sphere Spot Lights 

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Sphere Spot Lights A-55.110, A-55.140, A-55.160, A-55-111, A-55.141, A-55.161, A-55.118, A-55.148, A-55.168, A-55.119, A-55.149, A-55.169

Raak Lichtrups Spot Lights (light caterpillar)

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Lichtrups Spot Lights (light caterpillar)

Raak Lichtrups Spot Lights (light caterpillar)
A-126.130, A-126.140

Raak Catalogue 11, 1978 - Raak Lichtrups Spot Lights (light caterpillar) A-126.130, A-126.140