Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Raak Amsterdam Light Catalogue 8, 1968 – Page 8

Raak Amsterdam Wall Lamp C-1504 – Serpent
Design: Martine Le Forestier

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Raak Serpent Wall Lamp C-1504

Raak Amsterdam Wall Lamp C-1503
Licht waar ù het wilt – Light were you want it

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Raak Wall Lamp C-1503 - Licht waar ù het wilt - Light were you want it

Raak Amsterdam Wall Lamp C-1550 Balas – Balance
Design: Bertrand Balas

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Raak Wall Lamp C-1550 - Balas - Balance - Design Bertrand Balas

Raak Amsterdam Wall Lamp C-1550 Balas – Balance
Design: Bertrand Balas

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Raak Wall Lamp C-1550 - Balas - Balance - Design Bertrand Balas

[the_ad id=”72386″]

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 – 1968 – Icarus

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Icarus

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 – 1968 – Icarus – Poem

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - 1968 - Icarus - Poem

ikarus

het zal de zon een zorg zijn
of vogels hun vleugels verbranden
tijdens hun sprong naar het licht
sprak raak,
de jongste zoon van ikarus

ook mijn vader, de griekse zonnevaarder,
is in de ban geraakt
van de lichte verleider

maar ik
sprak raak,
de jongste zoon van ikarus,
heb de duisternis gedood
ik spreek de taak van de zon
mijn tanden bijten het licht
tot ronde liefdeswoorden
er groeit een war vuur in mijn lichaam

ik heb de zon gevangen

ikarus

it is not a concern of the sun
whether birds burn their wings
during their jump to the light
spoke raak,
the youngest son of ikarus

also my father, the Greek sunfighter,
is under the spell
from the light seducer

but I
spoke raak,
the youngest son of ikarus,
have killed the darkness
I speak the language of the sun
my teeth bite the light
to round love words
a fire is growing in my body

I caught the sun

Raak Amsterdam Flush Mount R-300, R-320
Modul

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - Raak Flush Mount R-300, R-320 - Modul

Raak Amsterdam Flush Mount R-300, R-320
Modul

Raak Amsterdam Light Catalogue 8 - Raak Flush Mount R-300, R-320 - Modul