Vintageinfo – All About Vintage Lighting

Vintageinfo Google Search

The content of this website is subject to copyright. It is forbidden to copy the text for any purpose, including commercial uses such as the sale of lamps through e-commerce websites. Please respect the work of the owner. Thank you in advance.

All Rights Reserved. Please link to the items, do not copy!

PayPal

Hala Light Catalogue 1959 – Page 2
Original language: Dutch

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 17 Bureaulamp
Kap 12 cm diep en 35 cm diameter. Stang koper vernikkeld, voet 20 cm diameter. Schakelaar en voor-schakelapparaat in de voet gemonteerd, kap kan door speciaal scharnier in elke richting gesteld worden. Stang in voor- en achterwaartse stand te brengen; gewicht 7,5 kg . Met ronde fluor-buis, lamp 32 watt warmwit, uitsluitend 220 volt.

Hala 17 Desk Lamp
Hood 12 cm deep and 35 cm diameter. Rod copper nickel-plated, foot 20 cm diameter. Switch and switching device in the foot mounted. Hood can move by a custom made pivoting system move in each direction. Possible to move the rod in forward and rearward position; weight 7.5 kg. With round fluor tube lamp 32 watt warm white, only 220 volts.

Hala 22 Bureaulamp
Kap kan door speciaal scharnier in elke richting gesteld worden. De stang is in voor en achterwaartse stand te brengen. Gewicht 7,5 kg. Gehele hoogte 45 cm.

Hala 22 Desk Lamp
Lampshade can be placed in any direction by a special hinge. It’s possible to bring the rod in for and rearward position. Weight 7.5 kg. Entire height 45 cm.

Hala Licht Catalogus 1959 12

Hala 6d Vloerlamp
Diepstralende reflector met flexibele slang. Statief tot 130 cm uitschuifbaar. Ffitting met draaischakelaar in de reflector. Flexibele slang 30 cm. Reflector 14 cm diameter. Ook leverbaar met reflector n° 6 D III gewicht 5,6 kg.

Hala 6d Floor Lamp
Deep reflector with flexible hose. Stand up to 130 cm extendable. Ffitting with rotary switch in the reflector. Flexible tube 30 cm. Reflector 14 cm diameter. Also available with reflector No. 6 D III Weight 5.6 kg.

Hala 6d III Vloerlamp
Kan ook met 2 armen geleverd worden. Reflectoren kunnen in verschillende kleuren uitgevoerd worden.Binnenstang gepolijst vernikkeld. Kelk en verdere onderdelen in kleuren gelakt.

Hala 6d III Floor Lamp
Can also be supplied with two arms. Reflectors in various colours available. Inside rod polished nickel-plated. Chalice and other parts
painted in colours.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 109 b Schaarlamp
In kleuren gelakt of mat nikkel. Uitgetrokken 65 cm. Kan ook compleet met kapje geleverd worden.

Hala 109 b Scissors Lamp
In lacquered colours or matt nickel. Pulled out 65 cm. Can also be supplied complete with cap.

Hala 222 Schaarlamp
In elke gewenste richting te stellen, uittrekbaar tot 100 cm. Reflector 17 cm diep en 17,5 cm diameter.

Hala 222 Scissors Lamp
To set in any direction, extendable to 100 cm. Reflector 17 cm deep and 17.5 cm in diameter.

Hala 190° Schaarlamp – drukfout, correctie beneden deze pagina, is Hala 109°.
Leverbaar in verschillende kleuren. Scharnierende wandbevestiging en reflector. Gemonteerd met snoerschakelaar. Uittrekbaar tot 65 cm. Reflector 11 cm diep en 14,5 cm diameter.

Hala 190° Scissors Lamp – misprint ,correction down this page, is Hala 109°.
Available in different colours. Articulating wall mount and reflector. Fitted with cord switch. Extendable to 65 cm. Reflector 11 cm deep and 14.5 cm in diameter.

Hala Licht Catalogus 1959 14

Werklampen – Working lights

Hala 14 werklamp
Scharnierend aan reflector. Ronde stang 25 cm. Flexibele slang 25 cm. Koper vernikkeld. Klem en reflector gelakt gemoffeld. Gewicht 1,2 kg. Draaischakelaar in reflector.

Hala lamps can be ordered in this great color gradings and we ask you to specify color and number.

Hala 14 Working Lamp
Hinged on the reflector. Round rod 25 cm long. Flexible tube 25 cm. Nickel-plated copper. Clamp and reflector lacquered stove enamelled. Weight 1.2 kg. Rotary switch in reflector.

Hala 108 Werklamp
Zeer solide uitvoering. Voor elk doel geschikt. In kleuren: zwart, groen, grijs en brons. Voor medici wit of crême. Uittrekbaar tot ca. 140 cm. Scharnier aan de reflector. Draaischijf aan de wandbevestiging, zodat de lamp in elke richting versteld kan worden.

Hala 108 Work Lamp
Very solid execution. For any purpose. In colours: black, green, grey and bronze. For physicians white or cream. Extendable up to 140 cm. Hinge at the reflector. Turntable on the wall mount so that the lamp can be adjusted in any direction.

[the_ad id=”72386″]

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 122 Werklamp Deze lamp is bijzonder geschikt in fabrieken voor alle soorten werkmachines en schrijfmachinetafels. Hala 122 is gemonteerd met zware klem voor een tafeldikte tot 50 mm. Scharnier tussen armen en reflector. Elke arm is 40 cm lang.

Hala 122 Work Lamp This lamp is particularly suitable in plants for all kinds of work equipment and typewriter tables. Hala 122 is mounted with a heavy clamp for a table thickness up to 50 mm. Hinge between arm and reflector. Each arm is 40 cm long.

Hala 123 Werklamp Is met rozet doch verder geheel als 122.

Hala 123 Work Lamp With rosette but otherwise completely the same as 122.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala 59 Muurlamp Arm 20 cm. Reflector 9 cm diameter. Scharnier nr 123. In kleinere uitvoering zeer geschikt voor boormachines, enzovoort.

Hala 59 Wall Lamp Arm 20 cm. Reflector 9 cm diameter. Hinge no. 123. In smaller version suitable for drills, and so on.

Hala 55 Klemlamp Deze lamp is bijzonder geschikt in fabrieken voor alle soorten werkmachines. De klem kan overal aangebracht worden tot 50 mm tafeldikte. Op de klem een  draaiende rozet. Bovendien een scharnierbeweging aan de reflector; kan ook met rozet van lamp 123 geleverd worden . Gehele hoogte 40 cm. Kan desgewenst in elke lengte uitgevoerd worden.

Hala 55 Clamp Lamp This lamp is particularly suitable in plants for all kinds of work machines. The clip can be affixed anywhere up to 50 mm table thickness. At the clamp is a rotating rosette. In addition, a pivotal movement of the reflector; can also be supplied with rosette of light 123. Entire height 40 cm. Can be carried out, if desired, in any length.

Hala 199 Muurlamp Speciaal voor tekenmachines. Uitschuifbaar tot 65 cm. Reflector diameter 16,5 cm, diep 15 cm. Bij bestelling opgeven merk tekenmachine en diameter stift of gat voor bevestiging.

Hala 199 Wall Lamp Especially for drawing machines. Extendable up to 65 cm. Reflector diameter 16.5 cm, 15 cm deep. When ordering, specify the brand of the drawing machine and the diameter of the  pin or the hole mounting.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala-Terry 2 Bureaulamp Deze tafellamp gemonteerd met de originele terry veren is met een vingeraanraking in elk gewenste richting verstelbaar. Onderarm 47 cm, bovenarm 47 cm. Diameter reflector 15.5 cm, diepte 21 cm. Diameter voet 19 cm.

Hala Terry 2 Desk Lamp This table lamp fitted with the original terry springs  is with a finger touch in each desired direction adjustable. Forearm 47 cm, 47 cm upper arm. Diameter reflector 15.5 cm, depth 21 cm. Foot diameter 19 cm.

Hala-Terry 1 Bureaulamp Ideale bureaulamp tevens zeer geschikt als schrijfmachinelamp. Onderarm 36 cm. Bovenarme 30 cm. Diameter reflector 14 cm. Diepte 18 cm. Diameter voet 18 cm.

Hala 1 Terry Desk Lamp Ideal desk lamp also suitable as a typewriter lamp. Forearm 36 cm. Upper arm 30 cm. Diameter reflector 14 cm. Depth 18 cm. Diameter foot 18 cm.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala-Terry 3 Vloerlamp Bijzonder geschikt voor artsen, manicuren, pedicuren en in schoonheidssalons. Rijdbaar statief, niet uitgeschoven 75 cm.  Uitgeschoven 165 cm. Verder afmetingen als Terry 4. Met een lichte handbeweging in elke gewenste stand te brengen

Hala-Terry 3 Floor Lamp Especially suitable for doctors, manicures, pedicures and beauty salons. Drivable stand, not extended 75 cm. Extended 165 cm. Furthermore dimensions as Terry 4. With a movement of the hand to align in any desired position.

[the_ad id=”72386″]

Hala Licht Catalogus 1959

Hala-Terry 4 Tafellamp
Deze lamp is in uitvoering gelijk aan Terry Il, doch wordt met tafelklem of wandbevestiging geleverd. Zeer geschikt voor schrijfmachine, dubbele bureaus, enz.

Hala Terry 4 Table Lamp
This lamp is in terms of execution similar to Terry II, but comes with a table clamp or wall mounting. Great for typewriting, double desks, etc.

Hala-Terry Fotolamp
Statief: niet uitgeschoven: 75 cm. Uitgeschoven: 165 cm. Verdere afmetingen als Terry 4. Reflector 26 cm diameter en 26 cm diep. Voet met zwenkwielen. Gewicht 10 kg.

Hala-Terry Photo Lamp
Tripod: not extended: 75 cm. Extended 165 cm. Further measures as Terry 4. Reflector 26 cm diameter and 26 cm deep. Base equipped with casters. Weight 10 kg.

Hala Elektrische Klok
Gegarandeerd prima uurwerk. Kast uurwerk 30 cm diameter. Geheel gesloten. Bestemd tegen hitte, dampen en tevens stofvrij. Uitvoering in verschillende kleuren. Eveneens leverbaar in koper gebruineerd of koper mat nikkel. Bij bestelling steeds voltage opgeven.

Hala Electric Clock
Guaranteed excellent timepiece. watch housing 30 cm in diameter. completely closed. Destined to heat, fumes and dust. Embodiment in different colours.
Also available in burnished brass or frosted nickel-plated copper. When ordering, always specify voltage

Correction and pricing in Dutch guilder. 1 guilder is 1/2 Euro.

Hala Licht Catalogus 1959

Hala telefoonstandaards – Hala Phone Standards

Hala Licht Catalogus 1959

Model 4/KI
Telefoonstandaard met wand- of tafelklem, plateau door scharnier verstelbaar; arm 50 cm lang, draaibaar telefoontableau door scharnier verstelbaar, afmeting
15,5 x 20 cm, andere maten op bestelling. Voorzien van 2 beugels voor opleggen van hoorn. In alle gewenste kleuren leverbaar.

Model 4/KI
Telephone Standard with wall or table clamp plate by pivot adjustable; arm 50 cm long swivel phone tableau by hinge adjustable, size 15.5 x 20 cm, other sizes on request. Equipped with 2 brackets for imposing horn. In all desired colours.

Model l/KI
Telefoonschaar met zware tafelklem; telefoonplateau door scharnier verstelbaar, voor apparaat van 16 tot 26 cm, uittrekbaar tot 90 cm. Tableaubreedte 17 cm, 360° raaibaar, stangen vernikkeld, overige delen zwart gelakt gemoffeld, met vernikkelde snoerspiralen en snoerlussen voor telefoonleiding uitgerust.

Model L/KI
Phone Scissors with heavy table clamp; phone platform by hinge adjustable for a device from 16 up to 26 cm, extendable to 90 cm. Panel width 17 cm, 360° swivel, nickel plated rods, other parts painted black powder coated, equipped with nickel plated cable cord spirals and loops for telephone line.

Model 2/schr
Telefoonschaar met zware voet voor bevestiging op de tafel; tafelplateau door scharnier verstelbaar voor apparaat van 16 tot 26 cm, uittrekbaar tot 90 cm. Tableaubreedte 17 cm, 360° draaibaar, stangen vernikkeld, overige delen zwart gelakt gemoffeld, met vernikkelde snoerspiralen en snoerlussen. Voor telefoonleiding uitgerust.

Model 2/schr
Phone Scissors with heavy foot for mounting on the table; table plate by adjustable hinge device for 16 to 26 cm, extendable to 90 cm. Panel width 17 cm, 360 ° swivel, nickel plated rods, other parts painted black powder coated with nickel-plated wire coils and wire loops. Equipped for telephone line.

Model 3/w
Telefoonschaar voor wandbevestiging. Tafelplateau door scharnier verstelbaar voor apparaat van 16 tot 26 cm. Uittrekbaar tot 90 cm, 180° draaibaar. Stangen vernikkeld, overige delen zwart gelakt gemoffeld, met vernikkelde snoerspiralen en snoerlussen voor de telefoonleiding uitgerust.

Model 3/w
Phone Scissors for wall mounting. Table Plateau by adjustable hinge device for 16 to 26 cm. Extendable to 90 cm, 180 ° swivel. nickel plated rods, other parts black lacquered powder coated with nickel-plated wire spirals and cord loops for the telephone line equipped.

⇐ Last page, make your choice ⇒