Vintage Info – All About Vintage Lighting

Catalogues

Lighting Catalogues

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 10

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 10

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Kristallen - Crystals - B-1173, B-1174 pendant lamps

kristallen

Flonkerende glaskristallen vangen en kaatsen en kleuren het licht. Banen flitsende glaspyramiden volgens een nieuwe techniek aangebracht op helder glas. Licht, in duizendvoudige schittering, als een inspirerend symbool van feest, vreugde en tintelende blijdschap.

B-1173 ƒ 56,50, ∅ 27 cm, hoogte 39 cm, heldere gloeilamp 100/150W. Helder glas bezet met banen flonkerende glaspyramiden.

B-1174 ƒ 28,30, ∅ 20 cm, hoogte 25 cm, lamp 75/100W, helder. Zelfde kristaluitvoering als B-1173.

Glaskristallen vangen en kaatsen en kleuren het licht.

crystals

Glimmering glass crystals catch and bounce and color the light. Striped flashing glass pyramids using a new technique applied to clear glass. Light, in a thousand glimpses, as an inspiring symbol of celebration, joy and tingling joy.

B-1173 ƒ 56.50, ∅ 27 cm, height 39 cm, bright light bulb 100 / 150W. Clear glass set with circling sparkling glass pyramids.

B-1174 ƒ 28.30, ∅ 20 cm, height 25 cm, lamp 75 / 100W, clear. Same crystal design as B-1173.

Glass crystals catch and bounce and color the light.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - D-2003 Floor lamp - Design Jan Jaspers. D-2041, D-2040 table lamps

D-2003  Jan Jaspers uit de Raak ontwerpgroep ontwierp deze leeslamp, welke verrast door zijn zuivere, bijna grafische vormgeving. De lamp is in hoogte verstelbaar van 90 tot 125 cm, maar tevens is de reflector naar alle richtingen draaibaar en kan dienst doen als indirecte verlichting of als gordijn- of wandverlichting. Zie de bovenstaande detailfoto’s. Verchroomd statief met parelgrijze kap, compleet met 2,5 meter snoer. Gloeilamp 100W. Prijs ƒ 78,-.

D-2041, D-2040 table lamps.

D-2041 een lamp van een voorname schoonheid: transparant Fins bergglas met een opaal binnencylinder. Het bergglas is naar keuze: helder, rookkleur, grijsblauw of barnsteen geel.

Lamp 75/100W. Hoogte 42 cm, ∅ 19 cm. Prijs ƒ 45,

D-2040 origineel als ontwerp maar ook als glastechnische prestatie. Deze kleine tafellamp bestaat uit één enkele glazen vorm, welke deels uit opaalglas en deels uit helder glas met opaal strepen bestaat. De gloeilamp 40W, E 14 hangt onzichtbaar in het glas. Hoogte 28 cm ∅ 13 cm. Prijs ƒ 23,- .

D-2003  Jan Jaspers from the Raak design group designed this reading lamp, which surprises by its pure, almost graphic design. The lamp is height-adjustable from 90 to 125 cm, but the reflector can also be rotated in all directions and can serve as indirect lighting or as curtain or wall lighting. See the detailed photos above. Chrome plated tripod with pearl gray shade, complete with 2.5 meter cord. Light bulb 100W. Price ƒ 78, -.

D-2041, D-2040 table lamps.

D-2041 a lamp of a distinguished beauty: transparent Finnish glass with an opal inner cylinder. The mountain glass is optional: clear, smoke color, gray blue or amber yellow.
Lamp 75 / 100W. Height 42 cm, ∅ 19 cm. Price ƒ 45,

D-2040 original as design but also as glass technical performance. This small table lamp consists of a single glass shape, which consists partly of opal glass and partly of clear glass with opal stripes. The 40W, E 14 light bulb hangs invisibly in the glass. Height 28 cm ∅ 13 cm. Price ƒ 23, -.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Raak Globe Floor Lamp D-2000

D-2000 indirecte verlichting, leesverlichting, aanstraling van wanden of het ,,uitspotten” van een bepaald voorwerp – al deze mogelijkheden bracht Frank Ligtelijn in de lamp D-2000 samen. Frank Ligtelijn, een jonge edelsmid, is een van de nieuwe Raak medewerkers van wiens hand wij binnenkort nog meer ontwerpen hopen te tonen.

D-2000: een verchroomd statief in hoogte verstelbaar van 125 tot 165 cm draagt een transparant grijs-violette glasbol, waarin een reflector is opgenomen. De bol, ∅ 25 cm, is in elke richting draaibaar. Normale gloeilamp 100W en eventueel voor spotten een verspiegelde gloeilamp 100W. Prijs ƒ 95,-.

D-2000 indirect lighting, reading lighting, irradiation of walls or “highlighting” of a certain object – Frank Ligtelijn brought all these possibilities together in the D-2000 lamp. Frank Ligtelijn, a young goldsmith, is one of the new Raak employees of whom we hope to show more designs soon.

D-2000: a chrome-plated tripod adjustable in height from 125 to 165 cm carries a transparent gray-violet glass bulb in which a reflector is incorporated. The sphere, ∅ 25 cm, can be rotated in any direction. Normal light bulb 100W and possibly for spotting a mirrored light bulb 100W. Price ƒ 95, -.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Sphere pendant lamp - B-1151

Sphere

Sphere, een bol uit transparant, barnsteengeel plexiglas. Een zwart metalen cylinder, die door perforatiegaatjes kleine sterren laat twinkelen. Sterren die weerkaatsen binnen de glanzend-grote bol. Een lichtfeest voor theaters, restaurants, winkels, entrees én in moderne woninginterieurs.

B-1151 ƒ 145,-. ∅ 45 cm, hoogte 35 cm, gloeilamp 100W.

Sphere

Sphere, a globe made of transparent, amber yellow plexiglass. A black metal cylinder that lets little stars twinkle through perforation holes. Stars that reflect within the glossy-large sphere. A light festival for theaters, restaurants, shops, entrances and in modern home interiors.

B-1151 ƒ 145.-. ∅ 45 cm, height 35 cm, light bulb 100W.

In later catalogues the name Sphere changed into Orbiter and later on also Roger! was used. More info over here on Vintageinfo.

This is the last page of this catalogue.
ƒ = NLG, Dutch guilder. 1 ƒ = +- 1/2e euro/dollar

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 9

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 9

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - B-1169 Pendant lamps - design Hans Müller

als een lichtend teken…

(ontwerp Hans Müller)

B-1169 ∅ 27 cm, hoogte 34 cm, lamp 75/ 100W
B-1169 opaal zijdemat 1 lichts. -ƒ 32,-
B-1169/3 opaal zijdemat 3 lichts. – ƒ 98,-

B-1169 grijsviolet 1 lichts. – ƒ 39,-
B-1169/3 grijsviolet 3 lichts. – ƒ 119,-

B-1169 robijnrood 1 lichts. – ƒ 49,-
B-1169/3 robijnrood 3 lichts. – ƒ 149,-

as a shining sign…

(design Hans Müller)

B-1169 ∅ 27 cm, height 34 cm, lamp 75 / 100W
B-1169 opal satin matt 1 light. -ƒ 32, –
B-1169/3 opal silk matt 3 light. – ƒ 98, –

B-1169 gray violet 1 light. – NLG 39, –
B-1169/3 gray violet 3 light. – ƒ 119, –

B-1169 ruby red 1 light. – ƒ 49, –
B-1169/3 ruby red 3 lights. – ƒ 149, –

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Finland - Tapio Wirkkala lamps

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Finland - Tapio Wirkkala lamps 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B

Finland…

een ver oord van bemoste toendra’s, staalblauwe meren, heldere vrieskoude en onherbergzaam bergland… Een noordelijk land waar een onbegrijpelijke taal gesproken wordt. Voor Raak is Finland echter ook het moederland van de internationaal befaamde graficus/ beeldhouwer/ glaskunstenaar Tapio Wirkkala. In zijn ontwerpen verenigt deze ware artist de uitersten van zijn wezen. Ronde, zachte vormen combineert hij met scherpe, harde lijnen. Dromerige, transparante tinten en helder stralend wit brengt hij in één ontwerp tezamen. Zijn ontwerpen worden verwerkelijkt door de finse glashütte Iittala. Al zijn glazen droombeelden zijn dan ook gesigneerd. In 1960 wijden twee Nederlandse musea exposities aan het vrije werk van Tapio Wirkkala. In deze catalogus wijdt Raak een permanente expositie aan Wirkkala’s bijdragen tot de gebonden kunsten: zijn onnavolgbare glazen en vazen voor moderne interieurverlichting.

B-1160/1162, ƒ 39,- 100W, hoogte 20cm, ∅ 19cm

B-1160/1163, ƒ 39,- 75W, hoogte 34 cm, ∅ 19 cm

B-1160/1164, ƒ 32,- 75W, hoogte 20 cm. ∅ 19 cm

B-1161/1162, ƒ 49,- 100W, hoogte 34 cm, ∅ 19 cm

B-1161/1166, ƒ 59,- 100W, hoogte 34cm, ∅ 19cm

B-1161/1163, ƒ 49,- 75W, hoogte 34 cm, ∅ 19 cm

Kleuren: binnenglas opaal zijdemat, buitenmantel naar keus helder, of barnsteengeel, of blauwgroen, of rookkleur.

Finland…


a verge of mossy tundra, steel blue lakes, clear freezing cold and inhospitable mountain land … A northern country where an incomprehensible language is spoken. For Raak, Finland is also the motherland of the internationally renowned graphic artist / sculptor / glass artist Tapio Wirkkala. In his designs, this true artist unites the extremes of his being. He combines round, soft shapes with sharp, hard lines. He brings dreamy, transparent shades and bright, radiant white together in one design. His designs are realized by the Finnish glashütte Iittala. All his glass dreams are signed. In 1960 two Dutch museums dedicate exhibitions to the free work of Tapio Wirkkala. In this catalog Raak dedicates a permanent exhibition to Wirkkala’s contributions to the bound arts: his inimitable glasses and vases for modern interior lighting.

B-1160/1162, ƒ 39, – 100W, height 20cm, ∅ 19cm

B-1160/1163, ƒ 39, – 75W, height 34 cm, ∅ 19 cm

B-1160/1164, ƒ 32, – 75W, height 20 cm. ∅ 19 cm

B-1161/1162, ƒ 49, – 100W, height 34 cm, ∅ 19 cm

B-1161/1166, ƒ 59, – 100W, height 34cm, ∅ 19cm

B-1161/1163, ƒ 49, – 75W, height 34 cm, ∅ 19 cm

Colors: inner glass opal satin, outer casing of choice clear, or amber, or blue-green, or smoke color.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Sculptuur glas - Sculpture glass - B-1170, B-1171, B-1172, B-1148 Pendant lamps

Sculptuur glas

B-1170 ƒ 48,-. ∅ 36 cm, lamp 100/150W. Helder glas met een kostelijke opaal weefstructuur. Zie detailfoto.

B-1171 ƒ 39,-. Afmetingen als B-1170, echter opaal zijdemat glas.

B-1 172 ƒ 23,35. ∅ 23 cm, hoogte 29 cm, lamp 100W. Opaal zijdemat glas met sculptuur decoratie.

B-1148 ƒ 29,50. ∅ 14 cm, hoogte 40 cm, lamp 100W. Opaal zijdemat glas met decor in haut-reliëf.

Sculpture glass


B-1170 ƒ 48.-. ∅ 36 cm, lamp 100 / 150W. Clear glass with a precious opal weaving structure. See detail photo.

B-1171 ƒ 39.-. Dimensions as B-1170, however opal satin glass.

B-1 172 ƒ 23.35. ∅ 23 cm, height 29 cm, lamp 100W. Opal silk matt glass with sculpture decoration.

B-1148 ƒ 29.50. ∅ 14 cm, height 40 cm, lamp 100W. Opal satin glass with decor in high relief.

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 8

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 8

Wooden lamps designed by Hans-Agne Jakobsson (1919 – 2009). Made by his company AB Ellysett, from Markaryd, Sweden for Raak. 

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - lamps designed by Hans Agne Jacobson B-1168, B-1167, B-1156, B-1158, C-1598

B-1168 ƒ 59,-, hoogte 38 cm, ∅ 32 cm, lamp 100/150W

B-1167 ƒ 45,- , hoogte 37 cm, ∅ 20 cm, lamp 75/100W

B-1156 ƒ 28,80, hoogte 22 cm, ∅ 16 cm, lamp 60/75W

B-1158 ƒ 38,80, hoogte 41 cm, ∅ 13 cm, lamp 60/75W

C-1598 ƒ 39,- , hoogte 28 cm, ∅ 17 cm, lamp 60/75W

B-1168 ƒ 59, -, height 38 cm, ∅ 32 cm, lamp 100 / 150W

B-1167 ƒ 45, -, height 37 cm, ∅ 20 cm, lamp 75 / 100W

B-1156 ƒ 28.80, height 22 cm, ∅ 16 cm, lamp 60 / 75W

B-1158 ƒ 38.80, height 41 cm, ∅ 13 cm, lamp 60 / 75W

C-1598 ƒ 39, -, height 28 cm, ∅ 17 cm, lamp 60 / 75W

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Wall lamps and flush mounts by Luigi Merano - B-1152, B-1153, B-1154

Italië – Luigi Merano

In Italië werkt Luigi Merano. Met zachte hand modelleert hij er het harde glas naar zijn wil… Hij spant zich in om nieuwe, gespannen lijnen te ontwerpen… Strakke en toch sensitieve vormen die een eenheid vormen met het plafond. Vierkant brak hij met het dogma dat plafonniers rond zouden moeten zijn. Hij maakte ze vierkant. Hij maakte ze mooi. Hij maakte ze boeiend! Italiaanse glasplafonniers die speels, spannend, sierlijk en sprankelend de signatuur van Luigi Merano eer aandoen.

B-1152 20 x 20 x 8 cm 40W, E 14 .. ƒ 10,80

B-1153 25 x 25 x 10 cm 60/75W … ƒ 12,80

B-1154 30 x 30 x 12 cm 57/IOOW … ƒ 18,80

Italy – Luigi Merano

Luigi Merano works in Italy. With a gentle hand he models the hard glass to his will… He makes an effort to design new, tense lines… Tight and yet sensitive forms that form a unity with the ceiling. He broke “square” with the dogma that ceiling lights should be round. He made them square. He made them beautiful. He made them fascinating! Italian glass flush mounts who playfully, excitingly, gracefully and sparkly honor Luigi Merano’s signature.

B-1152 20 x 20 x 8 cm 40W, E 14 .. ƒ 10.80

B-1153 25 x 25 x 10 cm 60 / 75W … ƒ 12.80

B-1154 30 x 30 x 12 cm 57 / IOOW … ƒ 18.80

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Ceiling lamps & wall lamps B-1007, C-1599, C-1600

B-1007 ƒ 19,60, opaal zijdemat glas met zwart metalen steel, hoogte 23 cm, ∅ 15 cm, lamp 60/75W.

C-1599 ƒ 19,60, opaal zijdemat glas, hoogte 23 cm, sprong 22 cm, lamp 60/75W.

C-1600 ƒ 28,- , opaal zijdemat glas, hoogte 26 cm, sprong 17 cm, 2 lampen 40W, E 14.

B-1007 ƒ 19.60, opal satin glass with black metal handle, height 23 cm, ∅ 15 cm, lamp 60 / 75W.

C-1599 ƒ 19.60, opal satin glass, height 23 cm, jump 22 cm, lamp 60 / 75W.

C-1600 ƒ 28, -, opal silk matt glass, height 26 cm, jump 17 cm, 2 lamps 40W, E 14.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Wall lamps C-1601, C-1602, -C1603

C-1601 ƒ 22,35, opaal zijdemat glas, hoogte 18 cm, sprong 11 cm, lamp 60W.

C-1602 ƒ 21,40, opaal zijdemat glas, hoogte 24 cm, sprong 11 cm, lamp 75W.

C-1603 ƒ 35,15, opaal zijdemat glas, hoogte 37 cm, sprong 17 cm, lamp 75/100W.

C-1601 ƒ 22.35, opal satin glass, height 18 cm, jump 11 cm, lamp 60W.

C-1602 ƒ 21.40, opal satin glass, height 24 cm, jump 11 cm, lamp 75W.

C-1603 ƒ 35.15, opal satin glass, height 37 cm, jump 17 cm, lamp 75 / 100W.

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 7

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 7

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - FO-3050 - Fluorescent ceiling lamp/flush mount - Met plexiglas kap - With plexiglass hood

Met plexiglas kap

F0-3050/120 1 x 20W incl. ƒ 68, F0-3050/140 1 x 40W ind. ƒ 89,-
F0-3050/121 1 x 20W cap. ƒ 78, F0-3050/141 1 x 40W cap. ƒ 105,
F0-3050/220 2 x 20W incl. ƒ 88, F0-3050/165 1 x 65W incl. ƒ 110,-
F0-3050/221 2 x 20W cap. ƒ105, F0-3050/166 1 x 65W cap. ƒ 127,-

With plexiglass lampshade

F0-3050/120 1 x 20W incl. ƒ 68, F0-3050/140 1 x 40W ind. ƒ 89, –
F0-3050/121 1 x 20W cap. ƒ 78, F0-3050/141 1 x 40W cap. ƒ 105,
F0-3050/220 2 x 20W incl. 88, F0-3050/165 1 x 65W incl. ƒ 110, –
F0-3050/221 2 x 20W cap. ƒ105, F0-3050/166 1 x 65W cap. ƒ 127, –

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - F-3045, F-3046 fluorescent wall lamps

Voor het aanstralen van wanden in winkels, bibliotheken, musea en woonhuizen. Voor het gelijkmatig uitlichten van wandkasten, boekenrekken, gordijnen, kunstexposities en schoolborden. Een armatuur met een ‘grafische’ vormgeving. Wordt standaard geleverd als plafondarmatuur. Pendels op verzoek. Witte reflector met antraciet bovenbouw.

Uitvoering voor gloeilampen:
F-3045/G4, lengte 124 cm, 4 gloeilampen 60/75W, ƒ 42,
F-3045/G6, lengte 154 cm, 6 gloeilampen 60/75W, ƒ 48,
Méérprijs voor 2 witgelakte pendels 55 cm ƒ 12,-.
Andere lengtes op bestelling.

Uitvoering voor fluorescentielamp, compleet met voorschakelapparatuur:
F-3045/140, lengte 124 cm, 1 x 40W ind. ƒ 55,-
F-3045/141, lengte 124 cm, 1 x 40W cap. ƒ 65,-
F-3045/ 165, lengte 154 cm, 1 x 65W incl. ƒ 69,-
F-3045/166, lengte 154 cm, 1 x 65W cap. ƒ 84,-
Meerprijs voor 2 witgelakte pendels 55 cm ƒ 12,-. Andere lengtes op bestelling.

Decoratief koofwandlicht voor entrees, gangen, restaurants en winkels. In zalen en theaters zeer fraai als koofverlichting in rijmontage. Ook verticaal interessant toe te passen. Compleet met voorschakelapparatuur voor een fluorescentielamp. Sprong 13 cm.

F-3046/120 1 x 20W ind. F 55,-
F-3046/121 1 x 20W cap. F 65,-
F-3046/140 1 x 40W ind. F 59,-
F-3046/141 1 x 40 W cap. F 69,-

For illuminating walls in shops, libraries, museums and residences. For evenly lighting wall cabinets, bookshelves, curtains, art exhibitions and blackboards. A luminaire with a ‘graphic’ design. Comes standard as ceiling fixture. Pendants on request. White reflector with anthracite superstructure.

Execution for incandescent lamps:
F-3045/G4, length 124 cm, 4 light bulbs 60 / 75W, ƒ 42,
F-3045/G6, length 154 cm, 6 light bulbs 60 / 75W, ƒ 48,
Additional price for 2 white lacquered pendants 55 cm ƒ 12, -.
Other lengths on order.

Design for fluorescent lamp, complete with ballast equipment:
F-3045/140, length 124 cm, 1 x 40W ind. ƒ 55, –
F-3045/141, length 124 cm, 1 x 40W cap. ƒ 65, –
F-3045/165, length 154 cm, 1 x 65W incl. ƒ 69, –
F-3045/166, length 154 cm, 1 x 65W cap. ƒ 84, –
Additional price for 2 white lacquered shuttles 55 cm ƒ 12, -. Other lengths on order.

Decorative cove wall light for entrances, corridors, restaurants and shops. In halls and theaters very nice as cove lighting in row assembly. Can also be applied vertically. Complete with ballast equipment for a fluorescent lamp. Distance 13 cm.

F-3046/120 1 x 20W ind. ƒ 55, –
F-3046/121 1 x 20W cap. ƒ 65, –
F-3046/140 1 x 40W ind. ƒ 59, –
F-3046/141 1 x 40 W cap. ƒ 69, –

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Lichtkubus R-30, R32 - Light cube

Lichtkubus

Kubussen sluiten zich volmaakt aan bij de schaal van de hedendaagse architectuur. Bij ritmische toepassing maken deze volstrekt functionele armaturen een plezierig zakelijke indruk. Daar de kubussen voorzien zijn van een spiegeloptiek met hoge reflectiewaarde, geven ze ook in hoge ruimten meer dan voldoende licht op werkhoogte.

R-30 ƒ 22,- afm. 10 x 10 x 16 cm, zwart of wit, kogellamp 40W, E 14, compleet met spiegeloptiek.

R-32 ƒ 28,- afm. 12 x 12 x 19 cm, zwart of wit, lamp tot 100W, compleet met speigeloptiek.

Light cube

Cubes perfectly align with the scale of contemporary architecture. With rhythmic application, these completely functional luminaires make a pleasant business impression. Since the cubes are provided with a mirror optic with a high reflection value, they also provide more than enough light at working height in high rooms.

R-30 ƒ 22, – dim. 10 x 10 x 16 cm, black or white, ball lamp 40W, E 14, complete with mirror optics.

R-32 ƒ 28, – dim. 12 x 12 x 19 cm, black or white, lamp up to 100W, complete with mirror optics.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Hout uit Zweden - Hans Agne Jacobson B-1158

Hout uit Zweden

Hout, een geurig materiaal. Hout, een romantisch materiaal. Hout, een materiaal dat zich steeds opnieuw laat ontdekken. In deze tijd nieuw van voorgespannen beton dreigt het eeuwenoude hout tot bekisting gedegradeerd te worden… Stop, zegt Agne Jacobson. Hout krijgt van mij een toepassing!

En Agne Jacobson gaf het hout alweer een nieuw bestaansrecht.
Agne Jacobson kromde en plooide en spande het grenen fineer met de grillige nerven. Onder zijn vindingrijke vingers ontstonden daarbij de decoratieve tonnetjes en kuipjes die hij vervolgens vol licht goot. Hout als verlichtingsornament is uniek. Want hout brengt karakter en persoonlijkheid mee.

Hans Agne Jacobson
Wood from Sweden

Wood, a fragrant material. Wood, a romantic material. Wood, a material that can be rediscovered over and over again. In this time new of prestressed concrete threatens the ancient wood to be demolished to formwork … Stop, says Agne Jacobson. Wood gets an application from me!

And Agne Jacobson gave the wood a new raison d’être.
Agne Jacobson bent and crimped and tightened the pine veneer with the capricious veins. Under his imaginative fingers the decorative barrels and tubs were created, which he then poured full of light. Wood as a lighting ornament is unique. Because wood brings character and personality.

Hans Agne Jacobson

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 6

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 6

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - R-10, R-11, R-23, R-24 (recessed) flush mounts/ceiling lamp

Metalen plafonniers met nylon louvre

Kleur metalen frame: zwart of wit.

R-10 ƒ 35,- ∅ 22 cm, hoogte 10 cm. Lamp 75/100W

R-11 ƒ 48,- ∅ 37 cm, hoogte 11 cm. Lamp 75/100W

Inbouw armaturen met nylon louvre.

R-23 ƒ 35,-, ∅ 22 cm, Lamp 75/100W

R-24 ƒ 48,-, ∅ 37 cm, Lamp 75/100W

Metal ceiling lights with nylon louvre

Color metal frame: black or white.

R-10 ƒ 35, – ∅ 22 cm, height 10 cm. Lamp 75 / 100W

R-11 ƒ 48, – ∅ 37 cm, height 11 cm. Lamp 75 / 100W

Recessed luminaires with nylon louvre.

R-23 ƒ 35, -, ∅ 22 cm, Lamp 75 / 100W

R-24 ƒ 48, -, ∅ 37 cm, Lamp 75 / 100W

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr - Vinyl

Een nieuw materiaal doet triomfaal zijn intrede

Vinyl. Raak’s ontwerpgroep paste dit toe voor fluorescentiearmaturen en er ontstonden kantige, mannelijke ontwerpen met markante karaktertrekken. Vinyl is zijdeglanzend mat en heeft een lichtdoorlaat en diffusie gelijk aan die van plexiglas. Het verkleurt niet en blijft dus jaren en jaren achtereen mat-wit. Bij de ontwerpen in Vinyl is veel variatie-… veel vrijheid voor de architect … een uitgangspunt geweest. Zo zijn er vierkante tegels om staccato over het plafond te verstrooien, maar ook langwerpige vormen die legato tot één lange lichtstroom gekanaliseerd kunnen worden. Alle Vinyl-ornamenten zijn geprofileerd: diepe inkervingen van welhaast ‘stoere’ vorm, die vanuit elk standpunt steeds weer een ander licht- en schaduwbeeld vertonen. Vinyl, het nieuwe materiaal zal in uw toekomstige fluorescentieprojecten een steeds belangrijker rol gaan spelen. De prijzen voor alle Raak-fluorescentiearmaturen gelden compleet gemonteerd met de nieuwste Philips voorschakelapparatuur, echter zonder lampen en starters.

A new material makes its entrance triumphantly

Vinyl. Raak’s design group used this for fluorescent luminaires and sharp, masculine designs emerged with striking character traits. Vinyl is satin gloss mat and has a light transmission and diffusion similar to that of plexiglass. It does not discolour and therefore remains matte white for years and years. With the designs in Vinyl, a lot of variety-… a lot of freedom for the architect… was a starting point. For example, there are square tiles to scatter staccato over the ceiling, but also elongated shapes that can be channeled to one long luminous flux. All Vinyl ornaments are profiled: deep notches of an almost ‘tough’ shape, which show a different light and shadow image from every point of view. Vinyl, the new material will play an increasingly important role in your future fluorescent projects. The prices for all Raak fluorescent luminaires are completely fitted with the latest Philips ballasts, but without lamps and starters.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - recessed flush mounts F-3029, F-3030

F -3029/420/V 4 x 20 W – ƒ 138,-

F-3029/620/V 6 x 20 W inductief – ƒ 154,-

F-3029/621/V 6 x 20 W capacitief – ƒ 166,-

F-3030/440/V 4 x 40 W – ƒ 219,-

F-3030/640/V 6 x 40 W – ƒ 259,-

F-3029/420/V 4 x 20 W – ƒ 138,-

F-3029/620/V 6 x 20 W inductive – ƒ 154,-

F-3029/621/V 6 x 20 W capacitive – ƒ 166,-

F-3030/440/V 4 x 40 W – ƒ 219,-

F-3030/640/V 6 x 40 W – ƒ 259,-

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - fluorescent flush mounts FO-3048, FO-3047

F0-3048/240 2 x 40W ƒ 98,-

F0-3048/340 3 x 40W inductief ƒ 120,-

F0-3048/341 3 x 40W capacitief ƒ 130,-

F0-3047/240 2 x 40W ƒ 98,-

F0-3048/240 2 x 40W ƒ 98,-

F0-3048/340 3 x 40W inductive ƒ 120,-

F0-3048/341 3 x 40W capacitive ƒ 130,-

F0-3047/240 2 x 40W ƒ 98,-

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 5

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 5

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - R-6, R-7 spotlight

Verstelbare spot in zwart gelakt metaal met rand in blank geanodiseerd aluminium. Geschikt voor attralux-, comptalux- en persglaslampen 100 en 150W. Wil men geen dure verspiegelde lampen gebruiken, maar een normale goedkope 100W gloeilamp, dan bestelle men bij dit armatuur het spiegeloptiek R-41 ad ƒ 8,50.

R-6 ƒ 22,-, ∅ 135 mm, met kogelscharnier voor wand- en plafondmontage.
R-7 ƒ 19,80, ∅ 135 mm, compleet met 80 cm snoer en zolderplaat.

Adjustable spot in black lacquered metal with edge in white anodised aluminum. Suitable for attralux, comptalux and pressed glass lamps 100 and 150W. If you do not want to use expensive mirrored lamps, but a normal cheap 100W incandescent lamp, you can order the R-41 mirror optics of this item at ƒ 8.50.

R-6 ƒ 22, -, ∅ 135 mm, with ball joint for wall and ceiling mounting.
R-7 ƒ 19.80, ∅ 135 mm, complete with 80 cm cord and ceiling plate.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Raat-ioneel = Rationeel - Raat = Comb = Rational - equivoke

Raat-ioneel = Rationeel

Veel eerder dan de mens verstond het bijenvolk wat raat-ioneel bouwen is. Hiervan getuigt niet alleen het rationele resultaat, maar vooral ook de werkwijze, waarbij elk lid van de korf het uiterste aan inspanning geeft om een collectief doel te bereiken. De Raak-organisatie is in luttele jaren uitgegroeid tot zo’n gonzende bijenkorf. Niet het gezoem van telefoons geeft ons deze vergelijking in de pen. Maar de Raak-werkwijze, waarbij de individuele creativiteit van eigen ontwerpers tot een collectief doel gebundeld wordt. Met andere woorden: Raak blijft ‘bij’. De Raak-ontwerpers voorvoelen de wensen die op licht-technisch gebied bij u leven en creëren nieuwe verlichtingsmogelijkheden. Uit de samenwerking van estheet en technicus, van poëet en practicus, worden keer op keer ontwerpen geboren waarin vorm en doelmatigheid vriendschap sloten.

Raat-ioneel = Rationeel – Raat = Comb = Rational – equivoke

Much earlier than humans, the bee population understood what comb/rational construction is. This testifies not only to the rational result, but especially to the way in which each member of the beehive gives the utmost effort to achieve a collective goal. The Raak organization has grown to such a buzzing beehive in a few years. Not the buzz of phones gives us this comparison. But the Raak method, in which the individual creativity of own designers is combined into a collective goal. In other words: Raak remains ‘bee’ (at). The Raak designers anticipate the wishes that you live with in the light technical field and create new lighting options. From the collaboration of esthete and technician, from poet and practitioner, designs are born time after time in which form and efficiency are made friends.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - R-8, R-9 square ceiling lamp - flush mount

R-8 ƒ 35,- metalen plafonnier, 30 x 30 cm, in het midden afgesloten door een opaal glasruit.
Lamp 100W. Bovenrand of zwart of geel of duifgrijs.
R-9 ƒ 35,- inbouw armatuur, in het midden afgesloten door een opaal glasruit. Lamp 100 W.

1. Nico Kooy, 2. Jan Jaspers, 3. Ger Vos… 3 portretten, 3 Nederlandse namen die bewijzen dat Raak niet alleen importeert maar ook creëert. Te samen vormen deze drie de eigen ontwerpgroep van Raak. Een team van inventieve, jonge mensen dat regelmatig met nieuwe licht-trouvailles voor het voetlicht treed.

R-8 ƒ 35, – metal ceiling lamp, 30 x 30 cm, closed in the middle by an opal glass pane.
Lamp 100W. Top edge or black or yellow or pigeon gray.
R-9 ƒ 35, – recessed fitting, closed in the middle by an opal glass pane. Lamp 100 W.

1. Nico Kooy, 2. Jan Jaspers, 3. Ger Vos… 3 portraits, 3 Dutch names that prove that Raak not only imports but also creates. Together these three form the own design group of Raak. A team of inventive young people who regularly show off with new light trouvailles.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Wentelende zonnen - Rotating suns

Wentelende zonnen…

Collectief idee van Raak’s eigen ontwerpgroep: wentelende zonnewielen tegen of in het plafond.
Zonnen die het licht verstrooien en verspreiden tot alle hoeken.
Louvres van intens-wit nylon, dat geen stof aantrekt dus jarenlang intens-wit blijft. Gebaseerd op de eeuwige cirkel. Wentelwielen die speels en strak, vrij en verantwoord de hegemonie van vierkant en rechthoek doorbreken.

Rotating suns…

Collective idea of Raak’s own design group: revolving sun wheels against or in the ceiling.
Suns that scatter the light and spread it to all corners.
Louvres of intense white nylon, which attracts no dust, so stays intense white for years. Based on the eternal circle. Roll wheels that playfully and tightly, freely and responsibly break through the hegemony of square and rectangle.

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 4

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 4

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1606, C-1608, C-1614, C-1616 flush mounts - wall lamps

C-1606 ƒ 38,20, lamp 40/60 W, E14. Zie verder pagina 7.
C-1608 ƒ 31,20, lamp 40/60W, E14. Zie verder pagina 4.
C-1614 ƒ 41,85, lamp 40/60 w, E27. Zie verder pagina 6.
C-1616 ƒ 50,70, lamp 75/100W, E27. Zie verder pagina 8.

C-1606 ƒ 38.20, lamp 40/60 W, E14. See also page 7.
C-1608 ƒ 31.20, lamp 40 / 60W, E14. See also page 4.
C-1614 ƒ 41.85, lamp 40/60 w, E27. See also page 6.
C-1616 ƒ50.70, lamp 75 / 100W, E27. See also page 8.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Licht - Kogels, light bullets model R-4 recessed flush mount

Licht-Kogels

Kogelronde bolspots waaruit het licht op ons toe ‘rolt’. Hun rolronde vorm kan inspiratiebron zijn voor vele nieuwe toepassingen. Overal waar een spot in het zicht geplaatst moet worden, biedt een bolspot vaak een interessante oplossing: bij etalageverlichting, toonbankverlichting, als downlight laag boven tafel. Elk type is er in zwart, wit of glanzend goud.

Verstelbaar inbouwarmatuur met verbluffend grote draaiingshoek, n.l. 70°. Hiermede kan men zelfs in ondiepe etalages tot hoog op de achterwand projecteren. Voor toe te passen lamptypes, zie pag. 15.

R-4 ƒ 24,80, witte rand met zwarte of witte of gouden bol.

Light-Bullets

Spherical ball spots from which the light ‘rolls’ on us. Their role-round form can be a source of inspiration for many new applications. Wherever a spot has to be placed in view, a bulb spot often offers an interesting solution: with shop window lighting, counter lighting, as a downlight low above the table. Every type is available in black, white or shiny gold.

Adjustable recessed luminaire with an amazingly large angle of rotation, ie. 70 °. With this, one can even project into the back wall in shallow shop windows. For lamp types to be used, see p. 15.

R-4 ƒ 24.80, white border with black or white or golden ball.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Bolspots - ball spotlights - R-1, R-2, R-3

De bolspots R-1, R-2, R-3 en R-4 zijn geschikt voor attralux-, comptalux- en persglaslampen 100 en 150W. Wil men geen dure verspiegelde lampen gebruiken, maar een normale, goedkope 100 W gloeilamp, dan bestelle men bij dit armatuur het spiegeloptiek R-41 ad ƒ 8,50. Het armatuur R-1 zal echter meestal zonder meer met een normale gloeilamp 60W tot 100W worden uitgerust, laaghangend als een downlight boven tafel of toonbank.

R-1 ƒ 24,80, ∅ 18 cm, uitgevoerd met 150 cm snoer en zolderplaat. Kleur zwart of wit of goud.

R-2 ƒ 24,80, ∅ 18 cm, verstelbaar gemonteerd aan starre pendelbuis 55 cm. Kleur zwart of wit of goud.

R-3 ƒ 24,80, ∅ 18 cm, ligt los en geheel verstelbaar op wit metalen voet, compleet met 150 cm snoer en stekker. Kleur zwart of wit of goud.

The bulb spots R-1, R-2, R-3 and R-4 are suitable for attralux, comptalux and pressed glass lamps 100 and 150W. If you do not want to use expensive mirrored lamps, but a normal, cheap 100 W incandescent bulb, you can order the R-41 mirror optic of ƒ 8.50 with this luminaire. However, the luminaire R-1 will usually be equipped with a normal incandescent lamp 60W to 100W, low hanging as a downlight above the table or counter.

R-1 ƒ 24.80, ∅ 18 cm, executed with 150 cm cord and canopy. Color black or white or gold.

R-2 ƒ 24.80, ∅ 18 cm, adjustable mounted on rigid pendulum tube 55 cm. Color black or white or gold.

R-3 ƒ 24.80, ∅ 18 cm, is loose and fully adjustable on white metal base, complete with 150 cm cord and plug. Color black or white or gold.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - 18.000 Candela Spotlight R-13

18.000 Candela

een spot met dubbel – optiek

Een fascinerende opgave was het ontwikkelen van de R-13. De eis: een spot, die in een sterk verlichte etalage toch nog duidelijk een accent kon projecteren. En dan niet op 24V basis, met transformator, maar gewoon op basis van 220V.
De spot R-13 ontstond uit team-work van onze optiek specialisten en onze gereedschapsmakerij: enerzijds een geraffineerde ‘dubbel-optiek’ theorie, anderzijds de realisatie van moeilijke en uiterst nauwkeurige matrijzen.

Kenmerken van spot R-13:
a. een priemende bundel van 18.000 candela.
b. als basis een normale goedkope 100W lamp, 220 V, met HELDERE ballon, E 27. Prijs slechts ƒ 0,90. 1000 branduren.
c. geen hinderlijke verblinding door de gloeilamp, dankzij het dubbel-optiek.

R-13 1-lichts ƒ 26,50 compleet met dubbel spiegeloptiek.

R-13/VO ƒ 98,-, als 3-lichts armatuur op voetstatief, lengte 100 cm, compleet met 150 cm snoer en stekker.

R-13/W ƒ 98,- als 3-lichts armatuur voor wand- of plafondmontage, lengte 100 cm, compleet met 150 cm snoer en stekker.

18,000 Candela

a spot with double optics

A fascinating task was the development of the R-13. The requirement: a spot that could clearly project an accent in a strongly illuminated shop window. And not on a 24V basis, with transformer, but just based on 220V.
The spot R-13 was created from team-work of our opticians and our toolmaking: on the one hand a refined ‘double-optics’ theory, on the other hand the realization of difficult and extremely accurate molds.

Characteristics of spot R-13:
a. a piercing bundle of 18,000 candelas.
b. as base a normal cheap 100W lamp, 220 V, with BRIGHT balloon, E 27. Price only ƒ 0.90. 1000 hours of operation.
c. no annoying glare through the light bulb, thanks to the double optic.

R-13 1-light ƒ 26.50 complete with double mirror optic.

R-13/VO ƒ 98, -, as a 3-light fixture on foot stand, length 100 cm, complete with 150 cm cord and plug.

R-13/W ƒ 98, – as 3-light luminaire for wall or ceiling mounting, length 100 cm, complete with 150 cm cord and plug.

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 3

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 3

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1618 , C-1619 wall lamps, flush mounts

Lichtende bouwtegel met een pyramide-oppervlak, verdeeld in tal van kleine naar binnen gekeerde pyramides. In combinatie, maar ook in solitaire toepassing boeiend te benutten.

C-1618 ƒ 46,80,- lamp 751100 W, E 27. Ook interessant als plafonnier. Zie pagina 12.

C-1619 ƒ 56, 15,- met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1618 .

Luminescent building tile with a pyramid surface, divided into numerous small inward facing pyramids. Can be used in combination, but also in solitary application.

C-1618  ƒ 46,80, – lamp 751100 W, E 27. Also interesting as a ceiling lamp. See page 12.

C-1619 ƒ 56, 15, – with black metal screen. Special colors on request. Continue as C-1618. ƒ = NLG, Dutch guilder. 1 ƒ = +- 1/2e euro/dollar

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C1620, C-1621, C-1622 wall lamps

C-1620 ƒ 46,80, lamp 75/1OOW, E 27

C-1621 ƒ 58,50, met zwart metalen scherm.
Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1620.

C-1622 ƒ 55,40, een kostelijke buitenlantaarn met zwart metalen luifel.
Verder als C-1620.

C-1620 ƒ 46.80, lamp 75 / 100W, E 27

C-1621 ƒ 58.50, with black metal screen.
Special colors on request. Furthermore as C-1620.

C-1622 ƒ 55.40, a precious outdoor lantern with black metal awning.
Furthermore as C-1620.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4. C-1540, C-1604 wall lamps with numbers

C-1540 ƒ 17,45, 21 x 20 cm, lamp 40/60W, E27, afmetingen 21 x 20 cm, sprong 14 cm.
Méérprijs voor inbranden van 1, 2 of 3 cijfers ƒ 3,-, ƒ 4,80 of ƒ 6,80.

C-1604 ƒ 27,30 door meerdere armaturen te combineren kan men elk gewenst nummer vormen.
Nauwkeurige gegevens over het armatuur op pagina 3. Meerprijs voor ingebrande cijfers ƒ 3,-.

C-1540 ƒ 17.45, 21 x 20 cm, lamp 40 / 60W, E27, dimensions 21 x 20 cm, jump 14 cm.
Additional price for burning in 1, 2 or 3 digits ƒ 3, -, ƒ 4.80 or ƒ 6.80.

C-1604 ƒ 27.30 by combining several luminaires, one can form any desired number.
Accurate information about the luminaire on page 3. Additional charge for burn-in numbers ƒ 3, -.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1612, C-1618 Flush mounts

C-1612 ƒ 38,20, lamp 40/60W, E14. Zie verder pagina 5.

C-1618 ƒ 46,80, 75/100W, E27. Zie verder pagina 9.

C-1612 ƒ 38.20, lamp 40 / 60W, E14. See also page 5.

C-1618 ƒ 46.80, 75 / 100W, E27. See also page 9.

Raak Additional Catalogue 4 – 1958 – Page 2

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – page 2

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C1612 wall lamp - flush mount

Een symbolische vorm: de zeshoek. Aaneen te rijgen tot een bekoorlijke bijenraat van licht, die wand of zoldering in een nieuw licht stelt…

C-1612 ƒ 38,20 lamp 40/60W, E14
Bijzonder fraai, ook als plafonnier. Zie pagina 13.
C-1613 ƒ 46,80, met zwart metalen scherm
Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1612.

A symbolic form: the hexagon. To string together into a charming bee-light, which illuminates a wall or ceiling in a new light …

C-1612 ƒ 38.20 lamp 40 / 60W, E14
Particularly beautiful, also as a ceiling lamp. See page 13.
C-1613 ƒ 46.80, with black metal screen
Special colors on request. Furthermore, as C-1612.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 C-1614, C-1615 wall lamp or flush mount hexagon

Nogmaals de zeshoek … nogmaals de bijencel. Maar door lineaire decoratie van het glas ontstaat hier een subtiel spel van licht en schaduw, dat de illusie geeft van markant reliëf werk.

C-1614 ƒ 41,85, lamp 40/60 W. E 27. Interessant ook als plafonnier. Zie pagina 13.
C-1615 ƒ 55,75, met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1614.

Again the hexagon… again the bee cell. But by linear decoration of the glass, a subtle play of light and shadow arises here, which gives the illusion of striking relief work.

C-1614 ƒ 41,85, lamp 40/60 W. E 27. Interesting also as a ceiling lamp. See page 13.
C-1615 ƒ 55.75, with black metal screen. Special colors on request. Furthermore, as C-1614.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1606, C-1607 wall lamp or flush mount

Kleine binnenwaarts gerichte pyramiden brengen warmte in het koele glasoppervlak.

C-1606 ƒ 38,20, lamp 4(l/60 W, E 14.  Ook als plafonnier zeer fraai. Zie pagina 13.
C-1607 ƒ 42,90, met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1606.

Small inwardly directed pyramids bring heat into the cool glass surface.

C-1606 ƒ 38.20, lamp 4 (l / 60 W, E 14. Also very nice as a ceiling lamp, see page 13.
C-1607 ƒ 42.90, with black metal screen. Special colors on request. Furthermore, as C-1606. – ( 1 guilder is +- 1/2e of a euro/dollar)

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - C-1616, C-1617 wall lamp or flush mount

Blij-stralende discus als een kleine zomerzon. door Uitgediept tot een bas-reliëf, waardoor een interessant schaduwspel ontstaat.

C-1616 ƒ 50,70,- lamp 75/100 W, E 27. Ook boeiend als plafonnier. Zie pagina 13.
C-1617 ƒ 62,- met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1616.

Joyful-shining discus like a small summer sun. by deepened to a bas-relief, creating an interesting shadow play.

C-1616  ƒ 50.70, – lamp 75/100 W, E 27. Also fascinating as a ceiling lamp. See page 13.
C-1617   ƒ 62, – with black metal screen. Special colors on request. Furthermore as C-1616.

Raak Additional Catalogue 4 – 1958

Raak Lichtarchitectuur – additional catalog nr 4 – cover

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Lichtbouwstenen - Light building blocks

Lichtbouwstenen  – Light building blocks 

Uitvoering:  – Implementation:

De musicus bouwt met klanken …, de
schrijver met woorden …, de architect met
minder vluchtige materialen: steen, hout,
beton en ijzer. Maar licht of verlichting
speelt in de constructieve gedachten van
een bouwmeester doorgaans niet mee. Wij
zochten daarom al lang naar lichtelementen,
die een organisch onderdeel van de
architectuur konden vormen: bouwstenen,
die meer zouden zijn dan alleen licht en vorm.

Raak biedt U nu een collectie ‘Licht-
bouwstenen’  welke ritme en beweging
brengen in het vlak van wand en plafond.
Met ontelbare mogelijkheden tot variatie
door hun verschillend decor en wisselende
geometrische vorm. Ideaal voor het uit-
drukken van de eigen persoonlijkheid…
van de eigen signatuur… Gerangschikt
tot een grillig of streng mozaïek zijn ze
onverbrekelijk verbonden met de totale
conceptie van het bouwwerk.

Raak-Lichtbouwstenen zijn ver-
vaardigd uit opaal zijdemat glas.
Geschikt zowel voor buiten- als
binnenmontage, volkomen water
en stof dicht. Het metalen huis,
waarin het glas water- en stofdicht
is opgesloten, wordt vervaardigd
uit aluminium gietwerk, voorzien
van een aardschroef en vele uit-
breekpoorten voor opbouwmon-
tage, inbouw- en  rijmontage.

The musician builds with sounds …, the
writer with words …, the architect with
less volatile materials: stone, wood,
concrete and iron. But usually, light or lighting
does not play in the constructive thoughts of
a master builder. We therefore searched for light
elements for a long time, 
which an organic part
of the 
architecture could form: building blocks,
which would be more than just light and form.

Raak now offers you a collection ‘Licht-
building blocks’ which rhythm and movement
bring in the plane of wall and ceiling.
With countless possibilities for variation
due to their different decor and changing
geometric shape. Ideal for the out
printing your own personality…
of the own signature… arranged
they are a whimsical or strict mosaic
unbreakably connected with the total
conception of the structure.

Raak-light building blocks are
made of opal satin glass.
Suitable for both outdoor and
inner assembly, complete water
and dustproof. The metal house,
in which the glass is water- and dust-proof
is locked up, is being manufactured
from aluminum castings,
equipped with a ground screw and many
break ports for surface mounting,
recessed and row assembly.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - Lichtbouwstenen C-1604, C-1605 wall lamps or flush mounts

Bouwsténen in de meest letterlijke zin. Klassieke vormen,
die zich op talloze manieren tot elementaire en dus zuivere patronen laten groeperen.

C-1604ƒ 27,30, lamp 40/60W. E 14.
Zeer fraai ook als verlicht huis- of kamernummer. Zie hiervoor pagina 11.
C-1605ƒ 44,85, met zwart metalen scherm. Speciale kleuren op verzoek.
Verdër als C-1604.

Building stones in the most literal sense. Classic forms,
who group together into elementary and thus pure patterns in countless ways.

C-1604ƒ 27.30, lamp 40 / 60W. E 14.
Very nice also as illuminated house or room number. See page 11 for this.
C-1605ƒ 44.85, with black metal screen. Special colors on request.
Dissolve as C-1604. – price is in Dutch Guilder – 1 Guilder is +- 1/2e Euro/Dollar.

Raak Lichtarchitectuur - additional catalog nr 4 - page 4 - C-1608, C-1610 wall lamps or flush mounts

Het vlakke, ronde oppervlak contrasteert interessant met de sculptuur van de kartelrand, waarin donkere schaduwen elkaar afwisselen.

C-1608  ƒ 31,20, lamp 40/60W, E 14.
Ook interessant als plafonnier. Zie pagina 12.

C-1610 ƒ 38,20, met zwart metalen scherm
Speciale kleuren op verzoek. Verder als C-1608.

The flat, round surface contrasts interestingly with the sculpture of the serrated edge, in which dark shadows alternate.

C-1608 ƒ 31.20, lamp 40 / 60W, E 14.
Also interesting as a ceiling lamp. See page 12.

C-1610 ƒ 38.20, with black metal screen
Special colors on request. Furthermore, as C-1608.