Vintage Info – All About Vintage Lighting

Hala Light Catalogue March 1967 – Page 2
Original language: Dutch – gulden = guilder

Hala Catalogue March 1967 - 10

Hala 750 – 46,75 gulden – +- 23 euro/dollar

Hoogte verstelbare stang 33 cm
Horizontale stang lang 23 cm
Voor gloeilamp 75 W
Horizontale stang mat vernikkeld. Reflector mat aluminium
Voet, vertikale stang en bovenstuk reflector zwart

Height adjustable rod 33 cm
Horizontal rod long 23cm
For light bulb 75 W
Horizontal bar mat nickel plated. Mat aluminum reflector
Foot, vertical shaft and upper reflector black

Hala 759  – 67,50 gulden – 33 euro/dollar

Hoogte 41 cm – kap ø 37 cm
Voor twee gloeilampen 60 W
Kap mat geschuurd aluminium
Top en voetplaat mat zwart
Stang mat vernikkeld

Height 41 cm – hood ø 37 cm
For two 60W light bulbs
Matt brushed aluminum hood
Top and base mat black
Satin nickel plated rod

Hala Catalogue March 1967 - 11

Hala 753 – 46,50 gulden – 23 euro/dollar

Hoogte 40 cm – Reflector ø 38 cm
Voor 2 gloeilampen elk 75 W
Stang mat nikkel – Voet zwart
Reflector zwart of grijs

Height 40 cm – Reflector ø 38 cm
2 bulbs each 75 W
Rod mat nickelbase black
Reflector black or gray

Hala 26 – 29,50 gulden – +- 15 euro/dollar

Vertikale stang 26 cm – Horizontale stang 28 cm
Voor gloeilamp 60 W
Stangen glanzend vernikkeld – voet zwart
Reflector: rood-geel-grijs of zwart

Vertical rod 26 cm – Horizontal rod 28 cm
For light bulb 60 W
Rods shiny nickel platedbase black
Reflector: red-yellow-gray or black

page 12 missing

page 13 missing


Hala Catalogue March 1967 - 14

Hala 742 – 12,90 gulden – +- 6 euro/dollar

Flexible slang 17 cm, glanzend vernikkeld
Reflector ø 10.5 cm
Voor gloeilamp 40 W
Voet: zwart – Reflector rood-geel-grijs of zwart

Flexible hose 17 cm, glossy nickel plated
Reflector ø 10.5 cm
For light bulb 40 W
Foot: black – Reflector red-yellow-gray or black

Hala 743 – 12,90 gulden – +- 6 euro/dollar

Als No. 742, doch reflector ø 8.5 cm

As No. 742, but reflector ø 8.5 cm

Hala 745 – 13,90 gulden – +- 6 euro/dollar

Als No. 742, doch reflector ø 10 cm

As No. 742, but reflector ø 10 cm

Hala 744 – 12,90 gulden – +- 6 euro/dollar

Als No. 742, doch reflector ø 10.5 cm

As No. 742, but reflector ø 10.5 cm

Hala Catalogue March 1967 - 15

Hala 25 – 16,75 gulden – +- 8 euro/dollar

Flexible slang 22 cm, glanzend vernikkeld
Reflector ø 8 cm
Voor gloeilamp 40 W
Voet: zwart – Reflector: rood-geel-grijs of zwart

Flexible hose 22 cm, glossy nickel plated
Reflector ø 8 cm
For light bulb 40 W
Foot: black – Reflector: red-yellow-gray or black

Pinocchio – 14,25 – +- 7 Euro/dollar

Reflector ø 18 cm – Stang 26 cm, glanzend vernikkeld
Pootjes verstelbaar, zwart
Voor gloeilamp 40 W
Kleur: rood-geel-zwart of gebroken wit

Reflector ø 18 cm – Rod 26 cm, shiny nickel plated
Adjustable legs, black
For light bulb 40 W
Color: red-yellow-black or off-white

Hala Bartje (little Bart) – 11,50 gulden – +- 6 euro/dollar

Flexible slang 14 cm, glanzend vernikkeld
Reflector ø 9.5 cm
Voor gloeilamp 40 W
Voetje: zwart
Reflector rood-geel-zwart of gebroken wit

Flexible hose 14 cm, glossy nickel plated
Reflector ø 9.5 cm
For light bulb 40 W
Foot: black
Reflector red-yellow-black or off-white

Hala Catalogue March 1967 - 16

Ukkie 1 – 16,25 gulden – +- 8 euro/dollar

Flexibele slang 28 cm, glanzend vernikkeld
Verende klem – Reflector ø 9,5 cm
Voor gloeilamp 40 W
Kleur: rood-geel-grijs-zwart of gebroken wit

Flexible hose 28 cm, glossy nickel plated
Spring clip – Reflector ø 9.5 cm
For light bulb 40 W
Color: red-yellow-gray-black or off-white

Ukkie 2 – 14,95 – +- 7 euro/dollar

Als Ukkie 1, doch met voetje

As Ukkie 1, but with small foot

Height 35 cm – Reflector ø 28 cm
For light bulb 75W
Adjustable rods, white lacquered – black foot
Reflector red-yellow-gray-black or off-white

Hala Catalogue March 1967 - 17

Door het statief kan de LAMPETTE in elke gewenste stand worden gebracht
Men kan haar langer of korter maken, horizontaal of vertikaal, kortom in elke stand verstellen
De reflektor is in elke richting draaibaar en werpt de lichtstraal waar u wilt
Na het gebruik kontaktstop uittrekken, LAMPETTE samenklappen, klaar…
eenvoudiger kan het niet
ingeklapt, hoogte 150 mm
statief uittrekbaar tot 410 mm
Met ingebouwde transformator 6 volt

Due to the stand, the LAMPETTE can be placed in any desired position
One can make it longer or shorter, horizontal or vertical, in short, adjustable in any position
The reflector can be rotated in any direction and throws the light beam where you want
After pulling out using connector plug, LAMPETTE folded down, ready
simple as that
folded, 150 mm
stand extendable to 410 mm
With built-in transformer 6 volt

Wandlampen – Wall Lights

Hala Catalogue March 1967 - 18

Hala 874 – 62,50 – +- 31 euro/dollar

Als No. 873, doch met reflector ø 35 cm
met afschermrooster
Voor gloeilamp tot 100 W
Reflector mat aluminium

As No. 873, but with reflector ø 35 cm
with protective grid
For light bulb up to 100 W
mat aluminum reflector

Hala 875 – 32,50 gulden – +- 16 euro/dollar

Wandlamp – horizontaal en vertikaal verstelbaar
Vlucht 43 cm – Reflector ø 20 cm, mat aluminium
Voor gloeilamp 75 W – Stang mat nikkel
Bovenstuk reflector en wandplaat zwart

Wall Lamp – horizontally and vertically adjustable
Turning length 43 cm – Reflector ø 20 cm, mat aluminum
For light bulb 75 W – Rod matt nickel
Top part reflector and wall plate black

Hala 873 – 45,50 gulden – +- 23 euro/dollar

Als No. 875, doch uittrekbaar tot 80 cm
met verzwaard wandscharnier

As No. 875, but extendable to 80 cm
with weighted wall hinge

Hala Catalogue March 1967 - 19

Hala 872 – 24,75 gulden – +- 13 euro/dollar

Reflector ø 20 cm, mat aluminium, aan de wandzijde open
Voor gloeilamp 75 W
Onderstuk reflector en wandplaat zwart

Reflector ø 20 cm, mat aluminum, wall side open
For light bulb 75 W
Bottom section reflector and wall plate black

Other lamp: no explanation…